Virtualni časopis

Je li naziv “vodeni Hrvati (Wasserkroaten)” znanstveno opravdan?

Dr. sc. Alojz Jembrih, prof. emer., 20.06.2023.

Još o Moliškim Hrvatima

Dr. sc. Alojz Jembrih, prof. emer., 20.06.2023.

Dva rukopisna djela Jive [Ivana] Žigmunda Karnera bizonjskoga farnika

Dr. sc. Alojz Jembrih, prof. emer., 20.06.2023.

Pasionske jačke kod moravskih Hrvata iz Frielištofa

Dr. sc. Alojz Jembrih, 9.11.2022.

Što se je i kako pisalo o Stipanu Konzulu kod gradišćanskih Hrvata

Dr. sc. Alojz Jembrih, 9.11.2022.

Naši – a ipak tudji

Dr. Nikola Benčić, 16.12.2021.

Poruka iz Dubanjka: nekrolog Antonu Leopoldu

Dr. Nikola Benčić, 15.12.2021.

Vrata u svitovnost (Pjesnik i kulturni djelač File Sedenik)

Dr. Nikola Benčić

Dr. Nikola Benčić, 23.11.2020.


Borenićevi učenici u Zagrebu, 04.04.2019

Dr. sc. Alojz Jembrih, prof. emer.

» već


Bilješke o naši narodni epski pjesma, 26.07.2018

Dr. Ludvig Kuzmić

» već


Benčićev doprinos poznavanju života i djela Mate Meršića Miloradića, 16.04.2018

Prof. dr. sc. Alojz Jembrih

» već


“Tablicza” iz 18. stoljeća, 28.06.2017

Dr. Ludvig Kuzmić

» već


Dora Pejačević – veliko skladateljsko ime hrvatske glazbe, 17.11.2016

Dr.sc. Zdenka Weber, predavanje u Trajštofu 27.06.2017.

» već


Rasprave o jeziku i pripadnosti kod g/Gradišćanskih Hrvatov, 30.05.2016

Dr. Katharina Tyran, predavanje u Trajštofu 5.10.2016.

» već


Imre Ress o Franu Kurelcu med Hrvati u Zapadnoj Ugarskoj, 26.04.2016

Dr. Nikola Benčić

» već


Narodni napjevi Hrvatov na Hati. Aspekti stilskih promjenov, 15.10.2015

Mag. Filip Tyran, predavanje u Trajštofu 16.03.2016.

» već


Juraj Mulih kod Hrvata u zapadnoj Ugarskoj, 30.06.2014

Prof. dr. sc. Alojz Jembrih

» već


Prvi svitski boj i gradišćanski Hrvati

Dr. Nikola Benčić, predavanje u Trajštofu 09.04.2014.

» već

25.06.2014

Društvo prijatelja gradišćanskih Hrvata osnovano u Zagrebu (1932.). (Društvenopolitičke okolnosti, osnutak, ciljevi, djelatnost)

Prof.dr.sc. Alojz Jembrih

» već

22.01.2014

Kalendari Gradišćanskih Hrvatov od 1806. do 2012. Popis i prikaz kalendarov od 1806. do 1942. s tematskom analizom sadržajev od 1946. do 2012.

Mag. Katarina Zvonarić

» već

20.12.2013

Vile i viške kod Gradišćanskih Hrvatov

Mag. Silvija Bucolić, predavanje u Trajštofu 13.11.2013.

» već

31.07.2013

Izvori crikvenih jačak gradišćanskih Hrvatov od 18. do 20. stoljeća

Prof. Stefan Kocsis, referat u Trajštofu 12. 6. 2013.

» već

29.04.2013

Književnost zapadnougarskih i donjoaustrijskih Hrvata u Ljubićevom ogledalu književne poviesti (1869.)

Dr.sc. Andrea Sapunar Knežević

» već

29.04.2013

Književni prsten. Gradišćanskohrvatske i druge kroatističke teme

Dr.sc. Andrea Sapunar Knežević

» već

24.04.2013

Hrvatski zapis (1564.) Jurja Vukovića iz Jastrebarskoga u latinskom misalu župe Klimpuh

Prof.dr.sc. Alojz Jembrih

» već

10.01.2013

Uz novije istraživanje govora “Štoja”

Prof.dr.sc. Mijo Lončarić

» već

28.11.2012

Horvatczko evangyelye (1732.) uzor gradišćanskohrvatske književnojezične norme

Prof. dr. sc. Alojz Jembrih, 9.10.2012.

» već

27.09.2012

Znameniti i zaslužni hrvatski učitelji u drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća u zapadnoj Ugarskoj

Prof.dr.sc. Alojz Jembrih. Proširena verzija pročitanoga referata na X. hrvatski dani u Koljnofu 07.07.2012.

» već

18.07.2012

ALEKSANDRA ŠČUKANEC: NJEMAČKO-HRVATSKI JEZIČNI DODIRI U GRADIŠĆU

Hrvatska matica iseljenika i Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov, Zagreb – Trajštof, 2012, 432 str, napisao: dr. sc. Velimir Piškorec

» već

16.04.2012

SCENSKA RIZNICA HRVATA U GRADIŠĆU

dr. sc. Anđelka Tutek, 23.03.2012.

» već

23.09.2010

PUT IZ ZAGREBA U BEČ I GRADIŠĆE

Slovo bečkim i gradišćanskim Hrvatima 17. i 18. ožujka 2010.
prigodom predstavljanja knjige „Približene daljine Duhovne Hrvatske“

» već

08.09.2010

Predstavljanje gospodina školnika Ivana / Jive Kustrića

pri prezentaciji knjige prof. Georga Holzera: Hrvatska spričanja u svoji povijesni i arealni dimenzija u Novoseoskom muzeju 8. novembra 2009. lj.

» već

04.06.2010

Könyvszemle: Horváth Sándor: NARDA

Nikola Benčić, 18.03.2003.

» već

04.06.2010

Jačke gradišćanskih Hrvata u Kukuljevićevoj zbirci pjesama iz 1847. godine

dr. Alojz Jembrih, 12.12.2003.

» već

04.06.2010

Prikaz knjige: Horváth Sándor: NARDA

Nikola Benčić, 18.03.2003.

» već

04.06.2010

Das Auer Himmelstor 1857 – Cundravska Vrata nebeska

Christian Szivatz, 23.01.2004.

» već

04.06.2010

AUSTRIJA I GRADIŠĆANSKI HRVATI u doba austro-ugarskoga razgraničenja

Vince Kolenhofer, 22.12.2003.

» već

04.06.2010

Gerichtsprotokoll von 1528, mit der Erstnennung von Kroaten in Baumgarten

Karl Kaus, dr., 11.02.2004.

» već

04.06.2010

Spodobnosti gradišćanskohrvatskoga jezika i jez. zagrebačke filološke škole

Sanja Vulić, 13.03.2004.

» već

04.06.2010

Das Friedhofskreuz in Klingenbach

Karl Kaus, dr., 02.06.2004.

» već

04.06.2010

Narodne pjesme ili svitcke jačke ugarskih (gradišćanskih) Hrvata iz 1840.

Alojz Jembrih, dr., 03.06.2004.

» već

04.06.2010

Zur sprachlichen Assimilierung bei den slowakischen Kroaten

Nikolaus Wilhelm-Stempin M.A. (München), 26.09.2004.

» već

04.06.2010

Lexikalische Besonderheiten bei den Kroaten in der Slowakei

Nikolaus Wilhelm-Stempin M.A. (München), 01.11.2004.

» već

04.06.2010

Frielištofske rukopisne jačke

Alojz Jembrih, sveuč. prof, Zagreb, 28.12.2004.

» već

04.06.2010

Prof. Kragl – ein halber Trausdorfer?

Christian Szivatz, 31.12.2004.

» već

04.06.2010

Protokolle des röm. kath. Schulstuhles in Hornstein

Christian Szivatz, 17.02.2005.

» već

04.06.2010

Zur Ansiedlung und Assimilierung bei den Marchfeldkroaten

Nikolaus Wilhelm-Stempin M.A. (München), 10.12.2005.

» već

04.06.2010

Dvi hrvatske gramatike u dijaspori

mag. Ivo Sučić , 22.12.2005.

» već

04.06.2010

Nove duhovne jačke

Alojz Jembrih, dr, 29.12.2005.

» već

04.06.2010

Izvanredni dušobrižnik

Kristijan Sivac, 04.01.2006.

» već

04.06.2010

Uz 100-ljetnu obljetnicu rodjenja sveuč. prof. JOSIPA HAMMA

Nikola Benčić, 17.02.2006.

» već

04.06.2010

Identitätsentwicklung kroatischsprachiger Kinder

Strasser, Mag. Christina, 30.12.2006.

» već

04.06.2010

Smisao i djelovanje Jezične komisije

Agnjica Csenar-Schuster, 19.01.2007.

» već

04.06.2010

»Österreichresolutionen« von drei Gemeinden im Jahr 1947

Kaus, Dr. Karl, 09.05.2007.

» već

04.06.2010

VRTANJ – (etnolingvistički ogled)

Anna Plotnikova, Ruska Akademija nauka, Institut za slavistiku (Moskva), 30.08.2007.

» već

04.06.2010

Odnosi među standardnim jezicima

Mijo Lončarić, 05.12.2007.

» već

04.06.2010

Der Kreuzbrunnen in Draßburg/Rasporak

Karl Kaus, 02.04.2008.

» već

04.06.2010

Die spričanja des Kantors Ivan Kusztrich in Neudorf bei Parndorf/Novo Selo

Georg Holzer, 05.09.2008.

» već

04.06.2010

JEZIČNA KOMISIJA PRI DJELU

Anjica Csenar-Schuster, 23.11.2008.

» već

04.06.2010

GRADIŠĆANSKO-HRVATSKI JEZIK KAO SISTEM (23.11.2008.)

Gerhard Neweklowsky

» već

04.06.2010

NORMIRANJE GRADIŠĆANSKOHRVATSKOGA KNIJŽEVNOGA JEZIKA U RJEČNIKU, GRAMATIKI I PRAVOPISU (23.11.2008.)

Ivo Sučić

» već

04.06.2010

BRIMENITI PUT GRADIŠĆANSKOHRVATSKOGA RJEČNIKA (23.11.2008.)

Nikola Benčić

» već

04.06.2010

UZ 25. OBLJETNICU GHR 1 (23.11.2008.)

Mijo Lončarić

» već

04.06.2010

25 LJET RJEČNIK (23.11.2008.)

Ivan Seedoch

» već

04.06.2010

BORENIĆEVI UČENICI, MATURANTI U ZAGREBU

Prof. dr. sc. Alojz Jembrih

» već

04.06.2010

ŽIVOTOPIS MARTINA BORENIĆA

Sabina Pavišić

» već

04.06.2010

MARTIN BORENIĆ: JAČKE

Zlatka Gieler

» već

04.06.2010

MARTIN BORENIĆ – PISAC ŠKOLSKIH KNJIG I KALENDAROV

Ludvik Kuzmić

» već

02.06.2010

KNJIŽEVNO DJELOVANJE MARTINA BORENIĆA

Nikola Benčić

» već

02.06.2010

SPRIČANJE

Ludvik Kuzmić

» već

01.06.2010

O GOVORIMA U OGULINSKO-MODRUŠKOJ UDOLINI POTKRAJ 20. I POČETKOM 21. STOLJEĆA NA PRIMJERU GOVORA OŠTARIJA

Sanja Vulić

» već

21.05.2010

KLIMPUŠKI RUKOPISNI FRAGMENT

Prvi pisani i jezični spomenik za svaku kulturu nosi poseban značaj i ulogu u povijesti jednoga naroda ili narodne grupe.

» već