Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov

Djelovanje Instituta

ZIGH je neodvisno i za općinstvo hasnovito udruženje.

Zadatki Instituta su

Istraživanje kulturnih, društvenih, gospodarstvenih, pravnih i političkih pitanj GH. Sakupljanje poveljov, povijesnoga materijala i sredjenje materijala. Priminjanje istraživačkih rezultatov. Suradnja i izgradjenje kontaktov s drugimi znanstvenimi institucijami, ke se bavu sličnimi pitanji.

Kotričtvo

Redovitim ili potpomagajućim kotrigom more nastati svaki, ka/ki se zalaže za opstanak i razvitak etničkoga identiteta, kot i općenite društvene ravnopravnosti, kot i za priznavanje jezično-kulturne zajednice hrvatske narodne grupe u Gradišću.

Kontakt

Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov / Wissenschaftliches Institut der Burgenländischen Kroaten

Zigh

A – 7061 Trausdorf/Trajštof I Waldgasse/Šopronšnjak 2a I tel & fax: +43/2682/62827

e-mail: info(at)zigh.at

ZVR-broj: 212030214

Odbor ZIGH-a

početo od 22.06.2020.

predsjednica: mag. Zlatka GIELER

potpredsjedniki: dr. Ewald HÖLD, mag. Angelika KORNFEIND

blagajnik: dr. Günter SCHUMICH

perovoditeljica: mag. Angela SCHUMICH

odborniki:  mag. Julian HIMMELBAUER, dr. Sándor HORVÁTH, dr. Milan KORNFEIND, Ljuba PALATIN-WILD, Jelka PERUSICH, Dorothea ZEICHMANN, prof. mag. Martin ZSIVKOVITS, Stefan ZVONARICH

znanstvena savjetnica: dr. Zorka KINDA-BERLAKOVICH

u odbor kooptiran: HAK / predsjednik Alexander WUKOVITS

kontrolori: mag. Josef BURANITS, mag. Stefan MACHTINGER