Novi odbor ZIGH-a

početo od 29.03.2023.

predsjednica: mag.a Zlatka GIELER

potpredsjednica: mag. Angelika KORNFEIND, potpredsjednik: dr. Ewald HÖLD

blagajnik: dr. Günter SCHUMICH

perovoditeljica: mag. Angela SCHUMICH

odbornice i odborniki:  Theresa GRANDITS, BA, dr. Sándor HORVÁTH, Diana JURKOVITS, dr. Milan KORNFEIND, Ljuba PALATIN-WILD, Dorothea ZEICHMANN, mag. Martin ZSIVKOVITS

znanstvena savjetnica: dr. Zorka KINDA-BERLAKOVICH

kontrolori: mag. Josef BURANITS, mag. Stefan MACHTINGER

29.03.2023. Generalno spravišće ZIGH-a

Srijedu, 29.03.2023, 18.30: Redovito generalno spravišće Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov, mjesto priredbe: prostorije ZIGH-a, Trg ddr. Štefana Lászla, 7061 Trajštof

Dnevni red: 

1. Izvještaj predsjednice 

2. Izvještaj blagajnika 

3. Rasterećenje staroga i odibiranje novoga odbora

4. Tekući projekti

5. Mogući projekti

6. Eventualnosti

28.10.2022. Predavanja prilikom 150. obljetnice smrti Gašpara Glavanića

Petak, 28.10.2022: ZIGH, trgovišće Vorištan, fara Vorištan i Hrvatsko kulturno društvo pozivaju na predavanja prilikom 150. obljetnice smrti Gašpara Glavanića.

18.00: Farska crikva Vorištan:  spomen-maša

19.00: Farska sala, Linke Hauptzeile 43: predavanja

Günter Štefanić: Gašpar Glavanić – žitak i književna djela

Nikola Benčić: Jezična reforma i školske knjige Gašpara Glavanića

Muzičko oblikovanje: Tamburica Vorištan

Copyright R.G. Schmidt, Vorištan

19.10.2022. Predavanja prilikom 250. obljetnice rodjenja prisičkoga farnika Jožefa Ficka

Srijeda, 19.10.2022, 18.00: ZIGH poziva na predavanja prilikom 250. obljetnice rodjenja prisičkoga farnika Jožefa Ficka. Mjesto priredbe: Socijalni centar Trajštof

18.00: Izložba knjig

18.30: Predavanja

Šandor Horvat: Jožef Ficko i crikva med Hrvati u zapadnoj Ugarskoj

Nikola Benčić: Književno stvaralačtvo Jožefa Ficka

Muzičko oblikovanje: Crikveni zbor Trajštof

Recitacija

© P. Tyran

22.09.2022. Znanstveni simpozij prilikom 250. obljetnice rodjenja prisičkoga farnika Jožefa Ficka

Zbirka sakralne umjetnosti Hrvatov u Ugarskoj i Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov u okviru XVI. Ars Sacra festivala pozivaju na “Znanstveni simpozij prilikom 250. obljetnice rodjenja prisičkoga farnika Jožefa Ficka”. Mjesto priredbe je Hrvatski muzej u Prisiki.

Program:

17:00 Polaganje vijenca na cimitoru

Pozdravne riči: Zlatka Gieler, predsjednica ZIGH-a

17:30 Otvaranje izložbe u muzeju

Uvodne riči: Nikola Benčić, akademik

18:00 Znanstveni simpozij

Šandor Horvat, Prisika: Jožef Ficko i crikva med Hrvati u zapadnoj Ugarskoj

Nikola Benčić, Željezno: Književno stvaralačtvo Jožefa Ficka

Sanja Vulić, Zagreb: Hrvatski jezik Slovenca Jožefa Ficka

Nina Horvat, Ljubljana: Slovenski jezik Hrvata Jožefa Horvatha

Muzičko oblikovanje: Pjevački zbor Zviranjak, Prisika

© P. Tyran
© P. Tyran
© P. Tyran
© P. Tyran

13.06.2022. Generalno spravišće ZIGH-a

Pandiljak, 13.06.2022, 18.00: Redovito generalno spravišće Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov, mjesto priredbe: farski škadanj, Trg ddr. Štefana Lászla, 7061 Trajštof

Dnevni red: 

1. Izvještaj predsjednice 

2. Izvještaj blagajnika 

3. Tekući projekti

4. Mogući projekti

5. Eventualnosti