7.02.2024. Predavanje “Doseljenje Gradišćanskih Hrvatov”

Srijeda, 7.02.2024. u 19.00: ZIGH i HKD Trajštof pozivaju na predavanje Michaela Schreibera “Doseljenje Gradišćanskih Hrvatov”. Priredba u Socijalnom centru Trajštof, Gonik/Flugplatzstraße 8, počinje u 19.00.

Michael Schreiber, © D. Jurković
Mnogobrojna publika u Socijalnom centru Trajštof, © D. Jurković

8.11.2023. Predavanje “Dora Pejačević – hrvatska skladateljica”

Srijeda, 8.11.2023. u 19.00: ZIGH i HKD Trajštof pozivaju na predavanje dr. sc. Zdenke Weber prilikom 100. obljetnice smrti hrvatske skladateljice Dore Pejačević. Priredba će se održati u Socijalnom centru Trajštof, Gonik/Flugplatzstraße 8.

Predsjednica mag.a Zlatka Gieler i dr. sc. Zdenka Weber, © D. Jurković
Dr. sc. Zdenka Weber, © D. Jurković

20.09.2023. ZIGH srdačno poziva na svečevanje prilikom 30. obljetnice postojanja

Srijeda, 20.09.2023. u 19.00

Mjesto priredbe: Socijalni centar Trajštof, Flugplatzstraße/Gonik 8

Program:

– Dica recitiraju (A. Kornfeind)

– Pozdrav Zlatka Gieler: Osnovanje i razvitak ZIGH-a

– S. Nagy, Rap “Hižna imena” (S. Gekle)

– Predaja Velikih časnih znakov u srebru Zemlje Gradišće Nikoli Benčiću i Ivi Sučiću

– Nikola Benčić: ZIGH-ovi projekti

– St. Kocsic, Oj ti višnja višnjica (P. Weikovics)

– Ivo Sučić: Gramatika gradišćanskohrvatskoga jezika

V’ Gradišću okolo Pinke (P. Weikovics)

– Jurica Čenar: Gradišćanskohrvatski online rječnik

– F. Sučić, jačke – medlej (P. Weikovics)

Trajštofska dica recitiraju, © K. Karall
Veleposlanik Daniel Glunčić, poslanik u Savezno vijeće Günter Kovacs, Ivo Sučić, Zlatka Gieler, Maria Anna Slaby, Nikola Benčić, © K. Karall
Dvorana u Socijalnom centru Trajštof, © K. Karall

Novi odbor ZIGH-a

početo od 29.03.2023.

predsjednica: mag.a Zlatka GIELER

potpredsjednica: mag. Angelika KORNFEIND, potpredsjednik: dr. Ewald HÖLD

blagajnik: dr. Günter SCHUMICH

perovoditeljica: mag. Angela SCHUMICH

odbornice i odborniki:  Theresa GRANDITS, BA, dr. Sándor HORVÁTH, Diana JURKOVITS, dr. Milan KORNFEIND, Ljuba PALATIN-WILD, Dorothea ZEICHMANN, mag. Martin ZSIVKOVITS

znanstvena savjetnica: dr. Zorka KINDA-BERLAKOVICH

kontrolori: mag. Josef BURANITS, mag. Stefan MACHTINGER

29.03.2023. Generalno spravišće ZIGH-a

Srijedu, 29.03.2023, 18.30: Redovito generalno spravišće Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov, mjesto priredbe: prostorije ZIGH-a, Trg ddr. Štefana Lászla, 7061 Trajštof

Dnevni red: 

1. Izvještaj predsjednice 

2. Izvještaj blagajnika 

3. Rasterećenje staroga i odibiranje novoga odbora

4. Tekući projekti

5. Mogući projekti

6. Eventualnosti

28.10.2022. Predavanja prilikom 150. obljetnice smrti Gašpara Glavanića

Petak, 28.10.2022: ZIGH, trgovišće Vorištan, fara Vorištan i Hrvatsko kulturno društvo pozivaju na predavanja prilikom 150. obljetnice smrti Gašpara Glavanića.

18.00: Farska crikva Vorištan:  spomen-maša

19.00: Farska sala, Linke Hauptzeile 43: predavanja

Günter Štefanić: Gašpar Glavanić – žitak i književna djela

Nikola Benčić: Jezična reforma i školske knjige Gašpara Glavanića

Muzičko oblikovanje: Tamburica Vorištan

Copyright R.G. Schmidt, Vorištan

19.10.2022. Predavanja prilikom 250. obljetnice rodjenja prisičkoga farnika Jožefa Ficka

Srijeda, 19.10.2022, 18.00: ZIGH poziva na predavanja prilikom 250. obljetnice rodjenja prisičkoga farnika Jožefa Ficka. Mjesto priredbe: Socijalni centar Trajštof

18.00: Izložba knjig

18.30: Predavanja

Šandor Horvat: Jožef Ficko i crikva med Hrvati u zapadnoj Ugarskoj

Nikola Benčić: Književno stvaralačtvo Jožefa Ficka

Muzičko oblikovanje: Crikveni zbor Trajštof

Recitacija

© P. Tyran

22.09.2022. Znanstveni simpozij prilikom 250. obljetnice rodjenja prisičkoga farnika Jožefa Ficka

Zbirka sakralne umjetnosti Hrvatov u Ugarskoj i Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov u okviru XVI. Ars Sacra festivala pozivaju na “Znanstveni simpozij prilikom 250. obljetnice rodjenja prisičkoga farnika Jožefa Ficka”. Mjesto priredbe je Hrvatski muzej u Prisiki.

Program:

17:00 Polaganje vijenca na cimitoru

Pozdravne riči: Zlatka Gieler, predsjednica ZIGH-a

17:30 Otvaranje izložbe u muzeju

Uvodne riči: Nikola Benčić, akademik

18:00 Znanstveni simpozij

Šandor Horvat, Prisika: Jožef Ficko i crikva med Hrvati u zapadnoj Ugarskoj

Nikola Benčić, Željezno: Književno stvaralačtvo Jožefa Ficka

Sanja Vulić, Zagreb: Hrvatski jezik Slovenca Jožefa Ficka

Nina Horvat, Ljubljana: Slovenski jezik Hrvata Jožefa Horvatha

Muzičko oblikovanje: Pjevački zbor Zviranjak, Prisika

© P. Tyran
© P. Tyran
© P. Tyran
© P. Tyran