13.06.2022. Generalno spravišće ZIGH-a

Pandiljak, 13.06.2022, 18.00: Redovito generalno spravišće Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov, mjesto priredbe: farski škadanj, Trg ddr. Štefana Lászla, 7061 Trajštof

Dnevni red: 

1. Izvještaj predsjednice 

2. Izvještaj blagajnika 

3. Tekući projekti

4. Mogući projekti

5. Eventualnosti

18.05.2022. Prezentacija knjige

Srijeda, 18.05.2022. u 18.00: ZIGH poziva na prezentaciju knjige “Die Frau und das Frauenbild in der Literatur der BurgenlandkroatInnen im Wandel der Zeit” / “Žena i lik žene u književnosti gradišćanskih Hrvatov i Hrvatic kroz vrime” mag. Zrinke Tereze Kinda.

Doroteja Zeichmann čita iz svojih djel. Muzičko oblikovanje: Tri kume. Priredba se održava u Socijalnom centru, Flugplatzstraße 8, 7061 Trajštof.

Knjiga je izašla u seriji “Gradišćanskohrvatske studije” Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov i stoji € 22,-.

3.09.2021. Predavanje „Da se ne pozabi – stari časi, lipi časi? Kako se je živilo u 20-om stoljeću u Mjenovu i okolišni seli“.

Petak, 3.09.2021: ZIGH poziva na predavanje mag. Moriške Jahns s naslovom „Da se ne pozabi – stari časi, lipi časi? Kako se je živilo u 20-om stoljeću u Mjenovu i okolišni seli“. Priredba u Socijalnom centru Trajštof, Flugplatzstraße 8, počinje u 18.00. 

Predavanje će se održati odgovarajuće odredbam vezano za koronakrizu.

„Da se ne pozabi – stari časi, lipi časi? Kako se je živilo u 20-om stoljeću u Mjenovu i okolišni seli“.

30.09.2020. Konferencija za novinare o Online rječniku

Srijedu, 30.09.2020., 10.00: Konferencija za štampu o novom Nimško-gradišćanskohrvatskom i gradišćanskohrvatsko-nimškom ONLINE RJEČNIKU www.rjecnik.at u Trajštofu, Socijalni centar, Flugplatzstraße 8.

Sugovorniki: mag. Zlatka Gieler (za ZIGH), mag. Ivo Sučić (suurednik rječnika), Kristijan Karall, MSc (tehnički urednik)

Po deset ljet dugom djelu je Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov završio digitaliziranje, proširenje i adaptiranje Gradišćanskohrvatsko-nimškoga rječnika iz 1991. ljeta. Novi online rječnik ima sto tisuć upisov i je uskladjen s postojećom Gramatikom i Pravopisom gradišćanskohrvatskoga jezika.

Pogled ponajzad

Gradišćanski Hrvati pol tisućljeća živu odvojeno od matičnoga naroda. U tom razdoblju se je njev književni jezik samostalno razvijao. Pokušaji prilagoditi gradišćansku varijantu hrvatskoga jezika standardnomu hrvatskomu jeziku nisu bili uspješni i su ubrzali asimilaciju. Zbog toga je na temelju kulturnoga ugovora Gradišća sa SR Hrvatskom počelo pred 50 ljeti sistematsko zapisivanje gradišćanskohrvatskoga jezičnoga blaga. Plod toga djela je “Nimškogradišćanskohrvatsko-hrvatski rječnik” (1. dio, Željezno – Zagreb 1982.) odnosno “Gradišćanskohrvatsko-hrvatsko-nimški rječnik” (2. dio, Zagreb – Željezno 1991.). Suradniki ovoga rječnika su 1994. ljeta utemeljili Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov (ZIGH) i ljeto dan kašnje pokrenuli Jezičnu komisiju. Ova komisija kreira i normira nove izraze, ki nisu zabilježeni u tiskani izdanji Rječnika. Od Jezične komisije fiksirane izraze je ZIGH publicirao na svojoj stranici u internetu u takozvanom Dopunskom rječniku. Tako je u toku ljet nastalo oko 5000 novih gradišćanskohrvatskih izrazov, početo od rastarskoga iskanja odnosno rastarske istrage do koronavirusa. Da bi gradišćanskohrvatski jezik, ki je od 1987. ljeta službeni jezik u Gradišću, mogao stati na čim čvršći temelji su suradniki Znanstvenoga instituta sastavili Gramatiku (2003. ljeta) i Pravopis gradišćanskohrvatskoga književnoga jezika (2009. ljeta). Paralelno tomu je ZIGH u internetu izgradjivao Jezični ABC, da na temelju Gramatike raščisti jezične nedostatke.

Online rječnik

Jedno desetljeće dugo jezikoslovci jur sastavljaju gradišćanskohrvatski online rječnik. Kot izvor im služi Gradišćanskohrvatski rječnik iz 1991. ljeta, ki dokumentira pisani jezik Gradišćanskih Hrvatov. Suradniki u tri redakcija su pregledavali leme, dodavali kolokacije, sastavljali primjere, je jezično obdjelivali i su proširivali postojeću rječničku bazu. U skupni sjednica su uskladjivali sistematiku jezika, rješavali upitne slučaje i fiksirali normativne smirnice. Natuknice su dostale i ženski oblik, tako da su nastali mnogi neologizmi, ke su fiksirali u skupni sjednica. Pri tom je nastao katalog pravil, ki je 150 strani debeo. Online rječnik se razlikuje od tiskanoga izdanja u tom, da su natuknice razložene mnogimi primjeri i da su obdjelana različna značenja obdjelane riči.

Sudjelovanje userov/korisnikov

Svaki user/korisnik more online javiti riči, ke pod adresom www.rjecnik.at nije našao. Jezična komisija će pri svojoj dojdućoj sjednici najti gradišćanskohrvatski ekvivalent za nimški izraz, fiksirati i objaviti ga u Online rječniku.

Budućnost

Gradišćanska varijanta hrvatskoga jezika se i pri dekliniranju razlikuje od standardnohrvatske varijante. Zbog toga će Online rječnik dostati dodatnu tabelu s deklinacijom imenic. (Jur sada su zabilježena odstupanja u genitivu.) Predvidjena je i aplikacija za mobilne telefone i tablete (Android i iOS), da bi se novi rječnik mogao hasnovati i prez interneta.

Uredniki Online rječnika

dr. Nikola Benčić

mag. Marin Berlaković

Agnjica Csenar-Schuster, MA

Jurica Čenar

Kristijan Karall, MSc – tehnički urednik

dr. Ludovik Kuzmić

mag. Ivo Sučić

dr. Zorka Kinda-Berlaković

mag. Angela Šumić

mag. Štefan Pavetić

dr. Šandor Horvat

Doroteja Zeichmann

Adresa Online rječnika

www.rjecnik.at

Novi odbor ZIGH-a

početo od 22.06.2020.

predsjednica: mag. Zlatka GIELER

potpredsjedniki: dr. Ewald HÖLD, mag. Angelika KORNFEIND

blagajnik: dr. Günter SCHUMICH

perovoditeljica: mag. Angela SCHUMICH

odborniki:  mag. Julian HIMMELBAUER, dr. Sándor HORVÁTH, dr. Milan KORNFEIND, Ljuba PALATIN-WILD, Jelka PERUSICH, Dorothea ZEICHMANN, prof. mag. Martin ZSIVKOVITS, Stefan ZVONARICH, 

znanstvena savjetnica: prof. dr. Zorka KINDA-BERLAKOVICH

u odbor kooptiran: HAK / predsjednik Alexander WUKOVITS

kontrolori: mag. Josef BURANITS, mag. Stefan MACHTINGER

Zigh

22.06.2020. Generalno spravišće ZIGH-a

Pandiljak, 22.06.2020, 18.00: Redovito generalno spravišće Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov, mjesto priredbe: farski škadanj Trajštof

Dnevni red: 

1. Izvještaj predsjednice 

2. Izvještaj blagajnika 

3. Rasterećenje staroga i odibiranje novoga odbora 

4. Online rječnik 

5. Eventualnosti

BETA-VERZIJA ONLINE RJEČNIKA POD ADRESOM www.rjecnik.at

http://zigh.hrvati.at/rjecnik/index.cfm?detail=25519

Jezična komisija Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov je izvršila beta-verziju gradišćanskohrvatsko-nimškoga online rječnika, ku morete najti pod internetskom adresom www.rjecnik.at. Rječnik momentano sadržava 96.620 riči.

Jezična komisija je proširila svoj djelokrug. Uz normiranje izrazov, ki ne stoju u dosadašnji gradišćanskohrvatski rječniki, se Komisija sada bavi i normiranjem izrazov i frazov za novi gradišćanskohrvatsko-nimški online rječnik. Zbog toga je Jezična komisija proširila krug svojih suradnikov. ZIGH sastavlja novi online rječnik u suradnji s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu.

Online rječnik: www.rjecnik.at

Pri zadnjoj sjednici normirane riči

26.06.2019. Predavanje “Claude Debussy i hrvatska glazba”

Srijeda, 26.06.2019: ZIGH i HKD Trajštof pozivaju na predavanje dr.sc. Zdenke Weber s naslovom “Claude Debussy i hrvatska glazba”. Priredba će se održati u Socijalnom centru Trajštof, Flugplatzstraße 8. Početak je u 19.00 uri.

Dr. sc. Zdenka Weber:

Claude Debussy i hrvatska glazba – predavanje s glazbenim primjerima

Francuski skladatelj Claude Debussy (1862. -1918.) jedna je od najvažnijih osobnosti europske glazbe na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. U stalnom suprotstavljanju prema glazbi svojega vremena, prvenstveno prema dominantnom stvaralaštvu Richarda Wagnera, Debussy je krenuo novim putovima i svojim je glazbenim jezikom ustanovio originalni stil kojega se naziva impresionizam u glazbi. Upravo su novosti koje je na području skladateljske tehnike, melodije i harmonije kao i oblikovanja glazbenih djela uvodio Debussy postale izuzetno poticajne za autore s početka 20. stoljeća, tako i za hrvatske skladatelje u razdoblju između dvaju svjetskih ratova. Praćenje prijema Debussyeve glazbe u Hrvatskoj, ali i šire, pa i u okvirima austrijske glazbe prvih desetljeća prošloga stoljeća, te utjecaji koje je francuski majstor imao na skladatelje 20. stoljeća i sve do danas, tema je izlaganja koje je ilustrirano glazbenim primjerima koji predstavljaju najvažnija djela francuskog uzora i  ostvarenja hrvatskih skladatelja u razdoblju uzetom na razmatranje. 

Životopis

Zdenka Weber (Varaždin, 17. lipnja 1950.) je hrvatska muzikologinjaglazbena  publicistkinja, diplomatkinja, predavačica i pedagoginja.

Maturirala je na Gimnaziji i Srednjoj muzičkoj školi u Varaždinu (glavni predmet klavir) 1969. godine, te diplomirala Njemački jezik (1972.), Engleski jezik i književnost (1974.) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Muzikologiju (1975.) na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. 

Studirala je na poslijediplomskom studiju Sveučilišta u Beču kao stipendistica Austrijske vlade (1975./1976.), a potom je bila stipendistica Francuske vlade na Sveučilištu Paris-Sorbonnne gdje je magistrirala i doktorirala na temu „Recepcija glazbe Claudea Debussya u Hrvatskoj“ (La réception de la musique de Claude Debussy en Croatie) 1985. godine. U Saveznoj Republici Njemačkoj bila je stipendistica Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) za postdoktorski studij na berlinskom Slobodnom sveučilištu (Freie Universität Berlin, 1984.) i na  Tehničkom sveučilištu (Technische Universität Berlin, 1985.)

U Muzikološkom zavodu Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu radila je od 1974. do 1992. godine, zatim je radila u Njemačkoj operi Berlin (Deutsche Oper Berlin, 1992.-1997.). Radila je također i u Institutu za muzikološka istraživanja Preussischer Kulturbesitz u Berlinu (1991./1992.). Od 1997. do 2016. godine radila je u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske s mandatima u hrvatskim veleposlanstvima u Berlinu i Beču zadužena za kulturu, znanost i obrazovanje, u Beču još i za suradnju s Gradišćanskihm Hrvatima.. Sa zvanjem opunomoćene ministrice umirovljena je 1. srpnja 2016. godine.

Predavala je „Povijest glazbe“ na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji (1980.-1985.), osječkom Pedagoškom fakultetu(1985.-1991.) i na  Visokoj glazbenoj školi Hanns Eisler u Berlinu (1992.), a bila je gost-profesor na sveučilištima u  Łódzu (Poljska, 1992.) i Pamploni (Španjolska, 1985. i 1986.). 

Autorica je niza znanstvenih, stručnih i publicističkih članaka (više od 3500) u Hrvatskoj i inozemstvu, uređivala je muzikološke zbornike te sudjelovala na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i u svijetu. Za svoj je rad dobila brojne nagrade, tako hrvatska odlikovanja. Hrvatski pleter i odlikovanje Danice hrvatske s likom Marka Marulića, francusko odlikovanje Chevalier des Arts et des Lettres, Godišnju nagradu Grada Varaždina (2012.) i Godišnju nagradu Varaždinske županije (2013.), nagradu „Josip Andreis“ Hrvatskog društva skladatelja i dr. Objavljivala je u Telegramu, Vjesnku, OKU, Večernjem listu, Slobodnoj Dalmaciji, Novom listu, a aktualno piše za Hrvatsko slovo, Vijenac, KOLO, Cantus, za portal www.klasika.hr, Hrvatsku reviju i HRT 3. program.

Članica je Hrvatskog društva skladatelja, Hrvatskog muzikološkog društva, Hrvatskog društva novinara, Hrvatsko-izraelskog društva i Hrvatskog diploamtskog kluba, te predsjednica Udruge poklonika Milke Ttrnine. 

Predsjednica je festivalskog žirija Varaždinskih baroknih večeri od 2006. godine. 

NAGRADE: Zlatna značka Muzičke omladine Jugoslavie (1975.), Nagrada 7 sekretara SKOJ-a (1978.), Red hrvatskog pletera Republike Hrvatske (1999), Odličje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića (2000.) Broš Kraljice Luize Društva Otto von Bismarck u SR Njemačkoj (2000.), Chevalier des Arts et des Lettres – Vitez umjetnosti i književnosti Republike Francuske (2004.), Nagrada Grada Varaždina (2012.), Nagrada Josip Andreis Hrvatskog društva skladatelja i glazbenih pisaca (2012.), Nagrada Varaždinske županije (2014.), Zlatna medalja Udruge Plamen mira, Austrija (2018).

RADOVI: Knjige: Impresionizam hrvatskoj glazbi, Recepcija glazbe Claudea Debussya u Hrvatskoj 1918.–1940., Matica hrvatska, Zagreb, 1995; U zagrljaju glazbe, 1972.–2012., Tiskara Varaždin–Matica hrvatska Varaždin, Varaždin, 2012.; Milka Trnina, monografija, urednica, Općina Križ, Križ, 2013. Članci (izbor): Rane klavirske skladbe Božidara Kunca, Zvuk, 1981., 4; Uloga radničke klase u razvoju glazbene kulture Varaždina, Zbornik JAZU, Varaždin, 1981.; Odjeci Širolina povjesničarskog i glazbeno–publicističkog djelovanja u tisku njegova vremena, Arti musices, 1985., 16/1, 2; The contemporary soundscape as an impetus for the musical creativity, IRASM, 1987., 2; Slika Dore Pejačević u publicistici i muzikologiji u Hrvatskoj, Dora Pejačević 1885.– 1923., Našice, 1987.; Kako obrazovati mladog skladatelja? Studij kompozicije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu — iskustva i dileme, Slovenski glasbeni dnevi, Ljubljana, 1988.; Dragan Plamenac: »Trois poèmes de Charles Baudelaire« usamljeni primjer iz hrvatske glazbe, Slovenski glasbeni dnevi, 1990.; Povijesno značenje »Varaždinskog skladateljskog kruga«, HAZU, Zavod za znanstveni rad Varaždin Varaždin, 1992.; La diffusion de la musique de Claude Debussy en Croatie, Cahiers Debussy, Paris, 1992.; Grenzgänger zwischen den Kulturen — Jean– Claude Eloy, Neue Zeitschrift für Musik, 1992.,11; Neki aspekti prijema glazbe Claudea Debussyja u Hrvatskoj, Recepcija glazbe Claudea Debussyja u Hrvatskoj, Zbornik, urednice Sanja Majer–Bobetko, Zdenka Weber, Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu, Francuski institut u Zagrebu, Zagreb, 1996.; „Varaždinske barokne večeri – sličnost i razlike sa svečanostima barokne glazbe u Njemačkoj“, Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, 10-11/1998., 263–269.; „Ein Königrech für ein Paar Hosen!«, Überlegungen zum Thema »weibliche Musikinterpreten«, Professionalismus in der Musik, Hrsg. Kaden Christian i Kalisch Volker, Verlag die blaue euele, Essen, 1999.; »Kraljevstvo za par hlača!«, Promišljanja na temu »ženski interpreti«, U zagrljaju glazbe, Varaždin, 2012.; Postojano uvijek s hrvatskim narodom, Spomen knjiga HKD »Vladimir Fran Mažuranić«, Berlin, 2005.; Pola stoljeća glazbenih uspjeha tisuća mladih, 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209.– 2009., HAZU, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, Varaždin, 2009; Nikola Glassl, skladateljska postojanost u okrilju klasičnosti (Prilog za životopis), KOLO, 1–2, 2010.; Ogledi o transkripcijama i redakcijama: Ennio Stipčević, Hrvatska glazbena baština na Varaždinskim baroknim večerima, HAZU, Zavod za znanstveni rad Varaždin, Varaždin, 2010.; Membership in the amateur singing choir — it is not singing only, Congreso Cultura Europea, Barcelona, 2011., Članstvo u amaterskom pjevačkom zboru — to nije samo pjevanje, U zagrljaju glazbe, Varaždin, 2012., Jedinstveni festival barokne glazbe u znaku Bečkih dječaka (Osvrt na 42. Varaždinske barokne večeri), KOLO, 5–6, 2012.; Hrvatska glazba uspješno pohodila austrijsku prijestolnicu (Osvrt na 8. Festival hrvatske glazbe u Beču), KOLO, 1–2, 2013.; Svjetska slava hrvatske primadone (O Milki Trnini — u povodu 150. obljetnice rođenja), KOLO, 3–4, 2013.; Zagrebački gitarski trio — tri desetljeća vjernosti, KOLO, 2, 2014.; Hrvatska kulturna promidžba kao jedan od preduvjeta očuvanja nacionalnog identiteta Hrvata u inozemstvu, Hrvatsko iseljeništvo i domovina, Razvojne perspektive, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2014.; Beč u vrijeme Jana Krtitela Vanhala, HAZU, Zavod za znastveni rad Varaždin, Zagreb–Varaždin, 2014.; „Varaždinske barokne večeri pod ravnateljstvom hrvatskog skladatelja Davora Bobića (2007.-2014.)“, Radovi zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin,  28/ 2017., 435-448. Glazbena kronika, FORUM, Mjesečnik Razreda za književnost HAZU,  7-9, 2018., 1029-1042.,; Glazbena kronika, FORUM, 10-12, 2018., 1407-1423., i dr.