BETA-VERZIJA ONLINE RJEČNIKA POD ADRESOM www.rjecnik.at

12.03.2020

Jezična komisija Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov je izvršila beta-verziju gradišćanskohrvatsko-nimškoga online rječnika, ku morete najti pod internetskom adresom www.rjecnik.at. Rječnik momentano sadržava 96.620 riči.

Jezična komisija je proširila svoj djelokrug. Uz normiranje izrazov, ki ne stoju u dosadašnji gradišćanskohrvatski rječniki, se Komisija sada bavi i normiranjem izrazov i frazov za novi gradišćanskohrvatsko-nimški online rječnik. Zbog toga je Jezična komisija proširila krug svojih suradnikov. ZIGH sastavlja novi online rječnik u suradnji s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu.

Online rječnik: www.rjecnik.at

Pri zadnjoj sjednici normirane riči