13.06.2022. Generalno spravišće ZIGH-a

Pandiljak, 13.06.2022, 18.00: Redovito generalno spravišće Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov, mjesto priredbe: farski škadanj, Trg ddr. Štefana Lászla, 7061 Trajštof

Dnevni red: 

1. Izvještaj predsjednice 

2. Izvještaj blagajnika 

3. Tekući projekti

4. Mogući projekti

5. Eventualnosti