29.03.2023. Generalno spravišće ZIGH-a

Srijedu, 29.03.2023, 18.30: Redovito generalno spravišće Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov, mjesto priredbe: prostorije ZIGH-a, Trg ddr. Štefana Lászla, 7061 Trajštof

Dnevni red: 

1. Izvještaj predsjednice 

2. Izvještaj blagajnika 

3. Rasterećenje staroga i odibiranje novoga odbora

4. Tekući projekti

5. Mogući projekti

6. Eventualnosti