13.06.2022. Generalno spravišće ZIGH-a

Pandiljak, 13.06.2022, 18.00: Redovito generalno spravišće Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov, mjesto priredbe: farski škadanj, Trg ddr. Štefana Lászla, 7061 Trajštof

Dnevni red: 

1. Izvještaj predsjednice 

2. Izvještaj blagajnika 

3. Tekući projekti

4. Mogući projekti

5. Eventualnosti

18.05.2022. Prezentacija knjige

Srijeda, 18.05.2022. u 18.00: ZIGH poziva na prezentaciju knjige “Die Frau und das Frauenbild in der Literatur der BurgenlandkroatInnen im Wandel der Zeit” / “Žena i lik žene u književnosti gradišćanskih Hrvatov i Hrvatic kroz vrime” mag. Zrinke Tereze Kinda.

Doroteja Zeichmann čita iz svojih djel. Muzičko oblikovanje: Tri kume. Priredba se održava u Socijalnom centru, Flugplatzstraße 8, 7061 Trajštof.

Knjiga je izašla u seriji “Gradišćanskohrvatske studije” Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov i stoji € 22,-.

3.09.2021. Predavanje „Da se ne pozabi – stari časi, lipi časi? Kako se je živilo u 20-om stoljeću u Mjenovu i okolišni seli“.

Petak, 3.09.2021: ZIGH poziva na predavanje mag. Moriške Jahns s naslovom „Da se ne pozabi – stari časi, lipi časi? Kako se je živilo u 20-om stoljeću u Mjenovu i okolišni seli“. Priredba u Socijalnom centru Trajštof, Flugplatzstraße 8, počinje u 18.00. 

Predavanje će se održati odgovarajuće odredbam vezano za koronakrizu.

„Da se ne pozabi – stari časi, lipi časi? Kako se je živilo u 20-om stoljeću u Mjenovu i okolišni seli“.

30.09.2020. Konferencija za novinare o Online rječniku

Srijedu, 30.09.2020., 10.00: Konferencija za štampu o novom Nimško-gradišćanskohrvatskom i gradišćanskohrvatsko-nimškom ONLINE RJEČNIKU www.rjecnik.at u Trajštofu, Socijalni centar, Flugplatzstraße 8.

Sugovorniki: mag. Zlatka Gieler (za ZIGH), mag. Ivo Sučić (suurednik rječnika), Kristijan Karall, MSc (tehnički urednik)

Po deset ljet dugom djelu je Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov završio digitaliziranje, proširenje i adaptiranje Gradišćanskohrvatsko-nimškoga rječnika iz 1991. ljeta. Novi online rječnik ima sto tisuć upisov i je uskladjen s postojećom Gramatikom i Pravopisom gradišćanskohrvatskoga jezika.

Pogled ponajzad

Gradišćanski Hrvati pol tisućljeća živu odvojeno od matičnoga naroda. U tom razdoblju se je njev književni jezik samostalno razvijao. Pokušaji prilagoditi gradišćansku varijantu hrvatskoga jezika standardnomu hrvatskomu jeziku nisu bili uspješni i su ubrzali asimilaciju. Zbog toga je na temelju kulturnoga ugovora Gradišća sa SR Hrvatskom počelo pred 50 ljeti sistematsko zapisivanje gradišćanskohrvatskoga jezičnoga blaga. Plod toga djela je “Nimškogradišćanskohrvatsko-hrvatski rječnik” (1. dio, Željezno – Zagreb 1982.) odnosno “Gradišćanskohrvatsko-hrvatsko-nimški rječnik” (2. dio, Zagreb – Željezno 1991.). Suradniki ovoga rječnika su 1994. ljeta utemeljili Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov (ZIGH) i ljeto dan kašnje pokrenuli Jezičnu komisiju. Ova komisija kreira i normira nove izraze, ki nisu zabilježeni u tiskani izdanji Rječnika. Od Jezične komisije fiksirane izraze je ZIGH publicirao na svojoj stranici u internetu u takozvanom Dopunskom rječniku. Tako je u toku ljet nastalo oko 5000 novih gradišćanskohrvatskih izrazov, početo od rastarskoga iskanja odnosno rastarske istrage do koronavirusa. Da bi gradišćanskohrvatski jezik, ki je od 1987. ljeta službeni jezik u Gradišću, mogao stati na čim čvršći temelji su suradniki Znanstvenoga instituta sastavili Gramatiku (2003. ljeta) i Pravopis gradišćanskohrvatskoga književnoga jezika (2009. ljeta). Paralelno tomu je ZIGH u internetu izgradjivao Jezični ABC, da na temelju Gramatike raščisti jezične nedostatke.

Online rječnik

Jedno desetljeće dugo jezikoslovci jur sastavljaju gradišćanskohrvatski online rječnik. Kot izvor im služi Gradišćanskohrvatski rječnik iz 1991. ljeta, ki dokumentira pisani jezik Gradišćanskih Hrvatov. Suradniki u tri redakcija su pregledavali leme, dodavali kolokacije, sastavljali primjere, je jezično obdjelivali i su proširivali postojeću rječničku bazu. U skupni sjednica su uskladjivali sistematiku jezika, rješavali upitne slučaje i fiksirali normativne smirnice. Natuknice su dostale i ženski oblik, tako da su nastali mnogi neologizmi, ke su fiksirali u skupni sjednica. Pri tom je nastao katalog pravil, ki je 150 strani debeo. Online rječnik se razlikuje od tiskanoga izdanja u tom, da su natuknice razložene mnogimi primjeri i da su obdjelana različna značenja obdjelane riči.

Sudjelovanje userov/korisnikov

Svaki user/korisnik more online javiti riči, ke pod adresom www.rjecnik.at nije našao. Jezična komisija će pri svojoj dojdućoj sjednici najti gradišćanskohrvatski ekvivalent za nimški izraz, fiksirati i objaviti ga u Online rječniku.

Budućnost

Gradišćanska varijanta hrvatskoga jezika se i pri dekliniranju razlikuje od standardnohrvatske varijante. Zbog toga će Online rječnik dostati dodatnu tabelu s deklinacijom imenic. (Jur sada su zabilježena odstupanja u genitivu.) Predvidjena je i aplikacija za mobilne telefone i tablete (Android i iOS), da bi se novi rječnik mogao hasnovati i prez interneta.

Uredniki Online rječnika

dr. Nikola Benčić

mag. Marin Berlaković

Agnjica Csenar-Schuster, MA

Jurica Čenar

Kristijan Karall, MSc – tehnički urednik

dr. Ludovik Kuzmić

mag. Ivo Sučić

dr. Zorka Kinda-Berlaković

mag. Angela Šumić

mag. Štefan Pavetić

dr. Šandor Horvat

Doroteja Zeichmann

Adresa Online rječnika

www.rjecnik.at

Novi odbor ZIGH-a

početo od 22.06.2020.

predsjednica: mag. Zlatka GIELER

potpredsjedniki: dr. Ewald HÖLD, mag. Angelika KORNFEIND

blagajnik: dr. Günter SCHUMICH

perovoditeljica: mag. Angela SCHUMICH

odborniki:  mag. Julian HIMMELBAUER, dr. Sándor HORVÁTH, dr. Milan KORNFEIND, Ljuba PALATIN-WILD, Jelka PERUSICH, Dorothea ZEICHMANN, prof. mag. Martin ZSIVKOVITS, Stefan ZVONARICH, 

znanstvena savjetnica: prof. dr. Zorka KINDA-BERLAKOVICH

u odbor kooptiran: HAK / predsjednik Alexander WUKOVITS

kontrolori: mag. Josef BURANITS, mag. Stefan MACHTINGER

Zigh

22.06.2020. Generalno spravišće ZIGH-a

Pandiljak, 22.06.2020, 18.00: Redovito generalno spravišće Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov, mjesto priredbe: farski škadanj Trajštof

Dnevni red: 

1. Izvještaj predsjednice 

2. Izvještaj blagajnika 

3. Rasterećenje staroga i odibiranje novoga odbora 

4. Online rječnik 

5. Eventualnosti

BETA-VERZIJA ONLINE RJEČNIKA POD ADRESOM www.rjecnik.at

http://zigh.hrvati.at/rjecnik/index.cfm?detail=25519

Jezična komisija Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov je izvršila beta-verziju gradišćanskohrvatsko-nimškoga online rječnika, ku morete najti pod internetskom adresom www.rjecnik.at. Rječnik momentano sadržava 96.620 riči.

Jezična komisija je proširila svoj djelokrug. Uz normiranje izrazov, ki ne stoju u dosadašnji gradišćanskohrvatski rječniki, se Komisija sada bavi i normiranjem izrazov i frazov za novi gradišćanskohrvatsko-nimški online rječnik. Zbog toga je Jezična komisija proširila krug svojih suradnikov. ZIGH sastavlja novi online rječnik u suradnji s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu.

Online rječnik: www.rjecnik.at

Pri zadnjoj sjednici normirane riči