Djelovanje Jezične komisije

Jezična komisija


Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov, ki je utemeljen 1994. ljeta, je u okviru svojega djelovanja formirao Jezičnu komisiju. Društva i institucije, ka su konfrontirana s gradišćanskohrvatskim jezikom i s tiskanom hrvatskom riču, su dostala poziv, da pošalju svojega delegata u komisiju i neka pošalju riči za normiranje.

Jezična komisija se početo od 1995. ljeta redovito sastaje i normira riči, da stvori odgovarajuće gradišćanskohrvatske ekvivalente.

Komisija, koj predsjedava prvi predsjednik ZIGH-a, mag. Joško Vlašić, tanači misečno. Ona fiksira gradišćanskohrvatske izraze za onakove riči, ke ne stoju u nijednom dosadašnjem gradišćanskohrvatskom rječniku.

Riči, ke je Jezična komisija normirala u svoji sjednica 1995. do 1997. ljeta su otiskane u Kalendaru Gradišće za 1998. ljeto. Sve riči ke su normirane do marca 2002. ljeta su otiskane u Znanstvenom zborniku ZIGH-a. Sve normirane riči su pohranjene i u terminološkoj datarnici na internet-stranica Znanstvenoga instituta.