Djelovanje Jezične komisije

Jezična komisija

Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov, ki je utemeljen 1994. ljeta, je u okviru svojega djelovanja formirao Jezičnu komisiju. Ona se početo od 1995. ljeta redovito sastaje i normira riči, da stvori odgovarajuće gradišćanskohrvatske ekvivalente.

Jezična komisija, koj predsjedava Jurica Čenar, tanači svaki šesti tajedan i je proširila svoj djelokrug. Uz normiranje izrazov, ki ne stoju u dosadašnji gradišćanskohrvatski rječniki, se Komisija sada bavi i normiranjem izrazov i frazov za novi gradišćanskohrvatsko-nimški online rječnik. Zbog toga je Jezična komisija proširila krug svojih suradnikov. ZIGH sastavlja novi online rječnik u suradnji s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu.