Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


konstrukcija glagol + imenica

Obrazloženje Mnogokrat moremo glagol + imenicu izraziti samim glagolom, na priliku: postaviti pitanje > pitati, obaviti djelo > udjelati, načinjiti pauzu > pauzirati, peljati razgovor > razgovarati se, imati strah > bojati se, napraviti sliku > slikati, dati mira > mirovati itd. Hrvatski jezik je glagolski jezik. To znači, da se preporučuje u duhu jezika, hasnovati glagole, kade je nek moguće!
Primjeri Oni su načinjali šalu na njegov račun > Oni su se šalili na njegov račun. Načinji konac tomu teatru > Dokonjaj ta teatar. Laglje je peljati boj, nego angažirati se za mir > Laglje je vojevati se, nego angažirati se za mir. Ja imam pomilovanje s ditetom, ko su starji zlostavljali > Milujem dite, ko su starji zlostavljali. Neka mi davati krivicu > Ne krivi me!

Najzad