Deutsch | Hrvatski

Jezični ABC


materinski (materinji)

Obrazloženje Na hrvatskom standardnom jeziku se za "materinski jezik" mnogo puti čuje "materinji jezik". S materinskim jezikom mislimo na jezik, koga nas je naučila naša majka. S "materinjim jezikom" se misli na jezik majke, ča ne mora značiti, da negdo govori jezik, koga mu govori majka. Mnogim Grandišćanskim Hrvatom majke govoru hrvatski, a oni materin jezik već ne znaju.
Primjeri Materinski jezik mi je hrvatski. Materinska ljubav je preskrajna.

Najzad