Deutsch | Hrvatski

Virtuelle Beiträge


09.10.2019

Borenićevi učenici u Zagrebu

Dr. sc. Alojz Jembrih, prof. emer.

» mehr

04.04.2019

Bilješke o naši narodni epski pjesma

Dr. Ludvig Kuzmić

» mehr

30.08.2018

Benčićev doprinos poznavanju života i djela Mate Meršića Miloradića

Prof. dr. sc. Alojz Jembrih

» mehr

16.04.2018

"Tablicza" iz 18. stoljeća

Dr. Ludvig Kuzmich

» mehr

28.06.2017

"Dora Pejačević - veliko skladateljsko ime hrvatske glazbe" ("Dora Pejačević - eine große kroatische Komponistin")

Dr.sc. Zdenka Weber, Vortrag in Trausdorf 27.06.2017

» mehr

17.11.2016

Rasprave o jeziku i pripadnosti kod g/Gradišćanskih Hrvatov

Dr. Katharina Tyran, predavanje u Trajštofu 5.10.2016.

» mehr

30.05.2016

Imre Ress o Franu Kurelcu med Hrvati u Zapadnoj Ugarskoj

Dr. Nikola Benčić

» mehr

26.04.2016

Narodni napjevi na Hati. Aspekti stilskih promjenov

Mag. Filip Tyran, predavanje u Trajštofu 16.03.2016.

» mehr

15.10.2015

Juraj Mulih kod Hrvata u zapadnoj Ugarskoj

Prof. Dr. Sc. Alojz Jembrih

» mehr

01.07.2014

Prvi svitski boj i gradišćanski Hrvati

Dr. Nikola Benčić, predavanje u Trajštofu 09.04.2014.

» mehr

26.06.2014

Društvo prijatelja gradišćanskih Hrvata osnovano u Zagrebu (1932.). (Društvenopolitičke okolnosti, osnutak, ciljevi, djelatnost)

Prof.dr.sc. Alojz Jembrih

» mehr

22.01.2014

Die Kalenderliteratur der Burgenländischen Kroaten von 1806 bis 2012. Eine Bestandsaufnahme und Darstellung der Kalender von 1806 bis 1942 mit einer thematischen Aufschlüsselung der Inhalte von 1946 bis 2012

Mag. Katarina Zvonarich

» mehr

20.12.2013

Vile i viške kod Gradišćanskih Hrvatov

Mag. Silvija Bucolić, predavanje u Trajštofu 13.11.2013

» mehr

31.07.2013

Izvori crikvenih jačak gradišćanskih Hrvatov od 18. do 20. stoljeća

Prof. Stefan Kocsis, referat u Trajštofu 12. 6. 2013.

» mehr

30.04.2013

Književnost zapadnougarskih i donjoaustrijskih Hrvata u Ljubićevom ogledalu književne poviesti (1869.)

Dr.sc. Andrea Sapunar Knežević

» mehr

29.04.2013

Književni prsten. Gradišćanskohrvtske i druge kroatističke teme

Dr.sc. Andrea Sapunar Knežević

» mehr

24.04.2013

Hrvatski zapis (1564.) Jurja Vukovića iz Jastrebarskoga u latinskom misalu župe Klimpuh

Prof.dr.sc. Alojz Jembrih

» mehr

10.01.2013

Uz novije istraživanje govora "Štoja"

Prof.dr.sc. Mijo Lončarić

» mehr

28.11.2012

Horvatczko evangyelye (1732.) uzor gradišćanskohrvatske književnojezične norme

Prof.dr.sc. Alojz Jembrih, 9.10.2012.

» mehr

27.09.2012

Znameniti i zaslužni hrvatski učitelji u drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća u zapadnoj Ugarskoj

Prof. dr. sc. Alojz Jembrih. Proširena verzija pročitanoga referata na X. hrvatski dani u Koljnofu 07.07.2012.

» mehr

18.07.2012

ALEKSANDRA ŠČUKANEC: NJEMAČKO-HRVATSKI JEZIČNI DODIRI U GRADIŠĆU

Hrvatska matica iseljenika i Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov, Zagreb - Trajštof, 2012, 432 str, napisao: dr. sc. Velimir Piškorec

» mehr

16.04.2012

SCENSKA RIZNICA HRVATA U GRADIŠĆU

Dr. sc. Anđelka Tutek, 23.03.2012

» mehr

23.09.2010

PUT IZ ZAGREBA U BEČ I GRADIŠĆE

Slovo bečkim i gradišćanskim Hrvatima 17. i 18. ožujka 2010. prigodom predstavljanja knjige „Približene daljine Duhovne Hrvatske“

» mehr

08.09.2010

Predstavljanje gospodina školnika Ivana / Jive Kustrića

pri prezentaciji knjige prof. Georga Holzera: Hrvatska spričanja u svoji povijesni i arealni dimenzija u Novoseoskom muzeju 8. novembra 2009. lj.

» mehr

16.06.2010

Könyvszemle: Horváth Sándor: NARDA

Nikola Benčić, 18.03.2003.

» mehr

04.06.2010

Jačke gradišćanskih Hrvata u Kukuljevićevoj zbirci pjesama iz 1847. godine

dr. Alojz Jembrih, 12.12.2003.

» mehr

04.06.2010

Prikaz knjige: Horváth Sándor: NARDA

Nikola Benčić, 18.03.2003.

» mehr

04.06.2010

Das Auer Himmelstor 1857 - Cundravska Vrata nebeska

Christian Szivatz, 23.01.2004.

» mehr

04.06.2010

AUSTRIJA I GRADIŠĆANSKI HRVATI u doba austro-ugarskoga razgraničenja

Vince Kolenhofer, 22.12.2003.

» mehr

04.06.2010

Gerichtsprotokoll von 1528, mit der Erstnennung von Kroaten in Baumgarten

Karl Kaus, dr., 11.02.2004.

» mehr

04.06.2010

Spodobnosti gradišćanskohrvatskoga jezika i jez. zagrebačke filološke škole

Sanja Vulić, 13.03.2004.

» mehr

04.06.2010

Das Friedhofskreuz in Klingenbach

Karl Kaus, dr., 02.06.2004.

» mehr

04.06.2010

Narodne pjesme ili svitcke jačke ugarskih (gradišćanskih) Hrvata iz 1840.

Alojz Jembrih, dr., 03.06.2004.

» mehr

04.06.2010

Zur sprachlichen Assimilierung bei den slowakischen Kroaten

Nikolaus Wilhelm-Stempin M.A. (München), 26.09.2004.

» mehr

04.06.2010

Lexikalische Besonderheiten bei den Kroaten in der Slowakei

Nikolaus Wilhelm-Stempin M.A. (München), 01.11.2004.

» mehr

04.06.2010

Frielištofske rukopisne jačke

Alojz Jembrih, sveuč. prof, Zagreb, 28.12.2004.

» mehr

04.06.2010

Prof. Kragl - ein halber Trausdorfer?

Christian Szivatz, 31.12.2004.

» mehr

04.06.2010

Protokolle des röm. kath. Schulstuhles in Hornstein

Christian Szivatz, 17.02.2005.

» mehr

04.06.2010

Zur Ansiedlung und Assimilierung bei den Marchfeldkroaten

Nikolaus Wilhelm-Stempin M.A. (München), 10.12.2005.

» mehr

04.06.2010

Dvi hrvatske gramatike u dijaspori

mag. Ivo Sučić , 22.12.2005.

» mehr

04.06.2010

Nove duhovne jačke

Alojz Jembrih, dr, 29.12.2005.

» mehr

04.06.2010

Izvanredni dušobrižnik

Kristijan Sivac, 04.01.2006.

» mehr

04.06.2010

Uz 100-ljetnu obljetnicu rodjenja sveuč. prof. JOSIPA HAMMA

Nikola Benčić, 17.02.2006.

» mehr

04.06.2010

Identitätsentwicklung kroatischsprachiger Kinder

Strasser, Mag. Christina, 30.12.2006.

» mehr

04.06.2010

»Österreichresolutionen« von drei Gemeinden im Jahr 1947

Kaus, Dr. Karl, 09.05.2007.

» mehr

04.06.2010

VRTANJ – (etnolingvistički ogled)

Anna Plotnikova, Ruska Akademija nauka, Institut za slavistiku (Moskva), 30.08.2007.

» mehr

04.06.2010

Odnosi među standardnim jezicima

Mijo Lončarić, 05.12.2007.

» mehr

04.06.2010

Der Kreuzbrunnen in Draßburg/Rasporak

Karl Kaus, 02.04.2008.

» mehr

04.06.2010

Die spričanja des Kantors Ivan Kusztrich in Neudorf bei Parndorf/Novo Selo

Georg Holzer, 05.09.2008.

» mehr

04.06.2010

JEZIČNA KOMISIJA PRI DJELU

Anjica Csenar-Schuster, 23.11.2008.

» mehr

04.06.2010

GRADIŠĆANSKO-HRVATSKI JEZIK KAO SISTEM (23.11.2008.)

Gerhard Neweklowsky

» mehr

04.06.2010

NORMIRANJE GRADIŠĆANSKOHRVATSKOGA KNIJŽEVNOGA JEZIKA U RJEČNIKU, GRAMATIKI I PRAVOPISU (23.11.2008.)

Ivo Sučić

» mehr

04.06.2010

BRIMENITI PUT GRADIŠĆANSKOHRVATSKOGA RJEČNIKA (23.11.2008.)

Nikola Benčić

» mehr

04.06.2010

UZ 25. OBLJETNICU GHR 1 (23.11.2008.)

Mijo Lončarić

» mehr

04.06.2010

25 LJET RJEČNIK (23.11.2008.)

Ivan Seedoch

» mehr

04.06.2010

BORENIĆEVI UČENICI, MATURANTI U ZAGREBU

Prof. dr. sc. Alojz Jembrih

» mehr

04.06.2010

ŽIVOTOPIS MARTINA BORENIĆA

Sabina Pavišić

» mehr

04.06.2010

MARTIN BORENIĆ: JAČKE

Zlatka Gieler

» mehr

04.06.2010

MARTIN BORENIĆ - PISAC ŠKOLSKIH KNJIG I KALENDAROV

Ludvik Kuzmić

» mehr

02.06.2010

KNJIŽEVNO DJELOVANJE MARTINA BORENIĆA

Nikola Benčić

» mehr

02.06.2010

SPRIČANJE

Ludvik Kuzmić

» mehr

01.06.2010

O GOVORIMA U OGULINSKO-MODRUŠKOJ UDOLINI POTKRAJ 20. I POČETKOM 21. STOLJEĆA NA PRIMJERU GOVORA OŠTARIJA

Sanja Vulić

» mehr

21.05.2010

KLIMPUŠKI RUKOPISNI FRAGMENT

Prvi pisani i jezični spomenik za svaku kulturu nosi poseban značaj i ulogu u povijesti jednoga naroda ili narodne grupe.

» mehr