Deutsch | Hrvatski

Šesta sjednica


Außenstand m tražbina

Berufungswerber m prizivnik

Berufungswerberin f prizivnica

Duftkerze f dušeća svića

einbringlich isplatljiv, donašan; das ist kein einbringliches Geschäft to nije isplatljiv/donašan posao

Entwarnung f kraj alarma/upozorenja; Entwarnung geben ukinuti alarm/upozorenje, ukinuti alarmno stanje

erproben sprobirati, probati, pokusiti; erprobtes Mittelisprobano/iskušeno sredstvo

Gesetzeswortlaut m slova zakona

graupeln bablja sol pada

Graupeln fpl soljenika, bablja sol

Hackler m težak

Hacklerregelung f rješenje za težake

Judenverfolgung f progonstvo Îidovov

KFG krat. za Kraftfahrgesetz Zakon o motornoj vožnji

KFZ-Prüfbericht m izvještaj o tehničkom pregledu vozila

Kraftfahrgesetz (KFG) n Zakon o motornoj vožnji

lebenslang doživotan, -tna; lebenslanges Lernen doživotna učnja

Leck n škulja, puč, luknja; der Atomreaktor hat ein Leck nuklearni reaktor taji

Lernen n učnja; lebenslanges Lernen doživotna učnja

Nachhilfe(unterricht) m pomoćno podučavanje; Nachhilfe gebendavati instrukcije

Prüfbericht m izvještaj pregleda, izvještaj kontrole; KFZ-Prüfberichtizvještaj o tehničkom pregledu vozila

schmieren mazati, mažem, namazati, namažem; es läuft wie geschmiert nešto ide kot po vodi/ulju/loju

Sprühregen m tiha godinica

Straßenkilometer m kilometar ceste; der Unfall ereignete sich bei Straßenkilometer 12 prometna nesrića je bila na 12. kilometru ceste

Tatgeschehen n dogodjaj krivičnoga djela, dogodjaj čina

Tatvorwurf m predbacivanje krivičnoga djela/čina

Tatzeit f čas krivičnoga djela/čina

Tatzeitpunkt m hipac krivičnoga djela/čina

tauglich sposoban, -bna; ein taugliches Mittel povoljno sredstvo;HDTV-tauglich HDTV-kompatibilan; für den Wehrdienst tauglichsposoban za vojsku

uneinbringlich neubirljiv; uneinbringliche Schulden neubirljiv dug;uneinbringliche Forderung neubirljivo potribovanje; uneinbringliche Außenstände neubirljive tražbine

Verfolgung f proganjanje, progon, progonstvo; gerichtliche Verfolgungsudsko proganjanje; politische Verfolgung političko proganjanje;Judenverfolgung progonstvo Îidovov

Welterbe n svitsko jerbinstvo

Weltkulturerbe n svitsko kulturno jerbinstvo

Weltnaturerbe n svitsko prirodno jerbinstvo

zumutbar more se potribovati/očekivati; das ist ihm zumutbar to se more potribovati od njega; das ist ihr nicht zumutbar to se ne more očekivati od nje;  eine zumutbare Situation prihvatljiva situacija; der Film ist Kindern nicht zumutbar film nije za dicu