Deutsch | Hrvatski

Druga sjednica


abverlangen potribovati; jemandem etwas abverlangen potribovati nešto od nekoga; etwas verlangt einem viel Kraft ab nešto ga je čudamoći stalo

Anklageschrift f optužnica

Aufenthaltstitel m boravišni/prebivališni naslov, uzrok boravka/prebivanja

Aufwand m strošak, trošak, uložak; raskoš; mit großem Aufwand organisieren organizirati velikim trudom; einen großen Aufwand treiben potrošno živiti

ausgeben trošiti, potrošiti, van dati;  sich als jemand anderer ausgeben izdati se za koga, impf. izdavati se za koga

Berghütte f gorski dom; gorska koliba

Betriebs- poslovni, pogonski,proizvodni, opskrbni, zaposlenički, industrijski, ekonomski, gospodarski

Betriebsarzt m vračitelj/liječnik poduzeća

Betriebsärztin f vračiteljica/liječnica poduzeća

Betriebsberater m savjetnik poduzeća

Betriebsberaterin f savjetnica poduzeća

Betriebsführung f peljanje poduzeća, menadžment

Betriebsprüfung f revizija poduzeća

Betriebswirt m ekonomist, gospodarski upravitelj

Betriebswirtin f ekonomistica, gospodarska upraviteljica

duzen biti na ti

einspringen uskočiti; für jemanden einspringen usko iti za nekoga, zastupati nekoga

Entgegenkommen n susretljivost; Entgegenkommen zeigen biti susretljiv

entfetten odmastiti, impf. odmašćivati, upuljiti mast

Gang m hod, hodnik; slijed (jilišev); 5-Gang-Menü meni od pet slijedov

Handlangerdienst m pomoćna služba

Kondolenzbuch n knjiga žalosti

laden naklasti, -adem, naložiti, impf. nalagati, naprtiti, nabiti, impf. nabijati; napuniti, impf. puniti; das Handy laden puniti hendi/handy/mobitel; ein Gewehr laden nabiti pušku, impf. nabijati pušku

Leggings pl leggingsi

Menschenkenner m poznavatelj ljudi

Menschenkennerin f poznavateljica ljudi

Menü meni; 5-Gänge-Menü meni od pet jilišev, meni od pet slijedov

Ortskenntnis f poznavanje mjesta, poznavanje okolice; mangelnde Ortskenntnisse haben slabo se putiti

saugfähig upijajući, ča dobro upija; ein saugfähiges Papier papir, ki dobro upija

Scheuermittel n sredstvo za ribanje

Schutzbehauptung f izgovor, izlika

Schutzhütte f gorski dom, planinski dom

siezen biti na vi

Staubwedel m mahalica za prah

To-Do-Liste f lista za učiniti, lista zadać, to-do lista

Tränendes Herz n (bot.) Dicentra spectabilis srdašce

überführen prevoziti, prevesti, -ezem; dokazati, -ažem (zločin);jemanden im Sinne der Anklageschrift überführen proglasiti nekoga krivim u smislu optužnice

umweltverträglich podnošljiv za okoliš

Verbraucherschutzorganisation f organizacija za zaštitu potrošačev

Verfahrenshilfe f pinezna pomoć u sudskom postupku

vorgeben javiti, tvrditi; zgovoriti se, impf. zgovarati se; pomoći, zlahkotiti; tako djelati kot da, lažno tvrditi

zutrauen vjerovati, -rujem, imati zaufanje; gledati nekoga sposobnim; jemandem etwas zutrauen gledati koga sposobnim, da nešto udjela, vjerovati, da će nešto zmoći; das ist ihm zuzutrauen od njega se to more očekivati