Deutsch | Hrvatski

Novosti


05.07.2010

Spomenproslava za Martina Borenića 25.09.2009. u Pajngrtu Millenium-dvorana, Florianipl. 1

Martin Borenić (1850.-1939.) – kantoručitelj, kalendarac i pisatelj   Martin Borenić se je narodio 1850. ljeta u Cogrštofu u obitelji čižmara. Školu je pohodio prvo u rodnom selu Cogrštofu, kade je Mihovil Naković bio školnik. Naković je imao velik uticaj na Borenića. 1870. je Borenić zgotovio učiteljsku školu u Šopronu i vrijeda potom si je našao i djelatno mjesto u Orbuhu, kade je kot kantor zadnjega Hrvata u tom selu po hrvatsku sprohodio. Jur po tri miseci, je odibran za kantoručitelja (školnika) u Pajngrtu. 1873. su se u Koljnofu prvi put strefili svi zapadnougarski hrvatski učitelji. S tim je počela borba za hrvatski jezik i novu, ne-ugarsku ortografiju. Borenić se je ončas zeo za "Početnicu za katoličanske hervatske škole" va Ugrskom kraljevstvu, ka je doživila 11 izdanj (VI. Izdanje je izišlo 1894. u Juri). Zvana na školskom, društvenom i na privrednom području bio je aktivan i na jezikoslovnom, crikvenom i novinarskom polju. Nisu samo manjkale školske knjige, nego i kantorska knjiga, da bi se u svi hrvatski seli jačile iste jačke. Kot kantor se je Borenić zalagao za štampanje Crikvenoga jačkara. Novin nij bilo i s tim je i sfalilo zanimljivoga štiva. Neumorni Borenić se je vezano uz ove teme 1909. strefio s drugimi Hrvati u Šopronu. Rezultat toga sastanka je bio početak izdanja novin na gh jeziku, a to su bile onda Naše novine, današnje Hrvatske novine, ke su 1910. prvi put tiskali. Zadnji skup u Šopronu, na koga je Borenić još išao, se je bio organizirao 1921. ljeta. Na njem se je utemeljivalo Hrvatsko kulturno društvo, u kom je on dostao mjesto potpredsjednika.