Sprachhistorisches Wörterbuch des Burgenlandkroatischen

05.07.2010


Ov povjesni rječnik gradišćanskohrvatskoga jezika sadržava oko 5000 riči iz prik 60 za Gradišćanske Hrvate napisanih knjig i dokumentov početo od 1609. ljeta do početka 20. stoljeća. Riči su prevodjene na nimški jezik, a uz to je napomenut i citat i djelo, u kom se upotribljava dotična rič.   István Nyomárkay: “Sprachhistorisches Wörterbuch des Burgenlandkroatischen mit einem rückläufigen Verzeichnis der Titelwörter”, suizdavac: Ungarska akademija znanosti, Sambotel 1996.; format 138 x 196 mm, 424 str. ISBN 3-901-70601

Jezičnopovijesni rječnik gradišćanskohrvatskoga jezika

István Nyomárkay i njegovi suradniki Zita Benkovics, Ildikó Kálmán, Péter Szedlay i Ágnes Vörös su u većljetnom pothvatu sastavili Jezičnopovijesni rječnik gradišćanskohrvatskoga jezika sa sinkroničnim karakterom, ki je izašao s podupiranjem Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov 1996. ljeta pod naslovom “Sprachhistorisches Wörterbuch des Burgenlandkroatischen”.

Glavni predložak iz 1732. ljeta

 

Horvaczko Evangyelye iz 1732. ljeta mu je služilo kot glavni predložak za popis natuknic. Pokidob da ov rani evandjelistar Gradišćanskih Hrvatov sadržava najveć elementov temeljnoga jezičnoga dobra, je bio predestiniran za ekscerpiranje jezičnoga materijala.

Damšićev katekizam

 

Drugi izvori zvećega vjerskoga i u manjem opsegu svitskoga karaktera, kot na priliku molitveniki, katekizmi, tako i Damšićev katekizam iz 1744. ljeta, pobožna literatura, priče iz Biblije, pak i školske knjige i udžbeniki, su znanstvenikom služili za kompletiranje jezičnoga materijala.

Fundus gradišćanskohrvatskih riči

 

Ov rječnik sadržava povijesni fundus gradišćanskohrvatskih riči pobran na različni područji. Tako se na priliku susrećemo s pojmi iz biologije, fizike, povijesti i ekonomije. Religiozni pojmi predstavljaju najveću jezičnu skupinu, ar je na vjerskom području postojala i najproduktivnija izdavačka djelatnost.

Zviranjak za revitaliziranje izrazov

 

Mnogi izrazi, ki su ušli u ov Jezičnopovijesni rječnik se aktivno već ne hasnuju. Tako Jezičnoj komisiji Znanstvenoga instituta, ka se trsi normirati, razvijati i obnavljati gradišćanskohrvatski jezik, sada stoju na raspolaganje i ovi nekada zgubljeni i opet revitalizirani izrazi.

István Nyomárkay: Sprachhistorisches Wörterbuch des Burgenlandkroatischen mit einem rückläufigen Verzeichnis der Titelwörter, suizdavač: Ungarska akademija znanosti, Sambotel 1996.; format 138 x 196 mm, 424 str., ISBN 3-901-70601