Pujanske jačke

09.05.2011


Muzički razvitak na Dolnjoj Pulji. Knjiga stoji eurov 20,–

Uvod iz knjige

 

Hrvatom u Gradišću je jačenje svenek bilo važno – uz tanac i najjednostavnije sredstvo za zabavu. To nije novo spoznanje, nego je jur dokaženo u čuda publikacijov – muzičari odnosno muzički znanstveniki su se bavili ovom temom.

 

Zač opet nova publikacija, zač opet nova pjesmarica? U Dolnjoj Pulji su isto ljudi rado i puno jačili. To nam svidoču stare knjižice, ke smo pobrali u selu. Najstarja knjižica je iz 1905. ljeta. Ako si današnji človik pregleda ove podatke, će puno jačak najti ke pozna, ali sigurno neće znati svaku melodiju. Jedna motivacija za izdavanje ove pjesmarice je sigurno, da obdržu ove jačke, ke se samo onde poznaju. To smo sami izvidili, kad smo u drugi seli stare ljude prosili, da nam jaču stare jačke. To znači: svaka publikacija more sadržavati jako vridne bisere. Svi skupa moramo biti zahvalni, da se ova dragocijenost obdrži od zaborava.

 

Ali nije to bila jedina motivacija odnosno ideja, ka nas je peljala do ove knjige. Mi smo kanili na temelju starih jačak pogledati, ča je danas još poznato u selu, isto tako i ča se je dogadjalo na muzičkom polju u ovom selu u sridnjem Gradišću. Činjenicaje, da se je na Dolnjoj Pulji čuda ljudi bavilo muzikom, bilo u tamburaški sastavi, u zbori, u školi ili u crikvi. Činjenica je isto, da i danas živu ljudi u ovom selu, ki su jako aktivni u muziki. Tradicija jačenja i današnje mogućnosti kažu šarolikost aktivitetov naših ljudi. Crikveni zbor, HAJDENJAKI, Elektrikeri su samo tri primjeri za široki spektrum interesov. Pozabiti ali ne smimo, da su Dolnjopuljanci isto aktivni u zbori i grupa izvan sela! To smo kanili dokumentirati. A kako dojti do ovih informacijov? Pitati, razgovarati, napisati! Mi smo jako zahvalni svim, ki su si odlaznili za naš projekt. Tako smo isto imali priliku, seoske ljude, ki se bavu muzikom bolje upoznati i prikazati pripetenja, ka bi se sigurno vrijeda pozabila. Mo smo pokusili dokazati velik broj grup, ke su koč postojale u Dolnjoj Pulji prezentirati nove vridne muzičke inicijative i grupe.

 

Zbog boljega pregleda smo podilili knjigu u nekoliko kategorijov. Pojedine osobe pripadaju u već neg jednu kategoriju. Te smo ali imenovali samo u za nas najvažnijoj.  

 

Rado bi napunili našu pjesmaricu sa svimi detalji, ke smo dočuli od naših ljudi. Nažalost smo ograničeni u opsegu i u pinezi. Mi smo jako zahvalni svim ljudem, ki su nam ča povidali, za njev trud i čas, koga su nam „ofrovali“. U okviru ovoga projekta je za nas bio svaki pojedini razgovor jako vridan. Neke lipe izreke k hrvatskomu jeziku, muziki ili HAJDENJAKOM, ke su u toku razgovorov  spale, smo na različni mjesti u ovoj knjigi zapisali.

 

Knjiga je izašla uz pomoć Znanstvenoga instituta. Jedna od zadać i planov ZIGH-a je sakupljanje narodnih biserov: jezika, govora, navadov, jačkov, muzike i kulturološko istraživanje. Publiciranje je samo još jedan korak dalje.

 

Ufamo se, da će vam se viditi ova naša „pjesmarica“ i željimo vam dobru zabav pri putovanju u stare i novije čase.

 

Naručiti