(bi) ne bi

Korektno Ja ne bi rado ostala sama.
Folišno Ja bi ne bi rado ostala sama.
Obrazloženje U razgovornom jeziku se mnogokrat hasnuje kriva negacija kondicionala drugoga ili prošloga. Pomoćni glagol “biti”, ki u svi lici ima oblik “bi”, se hasnuje dvakrat, pred negacijom, i za njom: “bi ne bi”. Ali dovoljno je jednokratno hasnovanje za niječnom partikulom “ne”: Ja ne bi bila došla, kad me ne bi bio posebno pozvao.
Gramatika § 589
Primjeri Vi se ne bi bili raspitali, kad bi se bili već pominali. Da po ovoj vrućini ideš djelati na vrt, ne bi kanila! To se ne bi bilo dogodilo, kad bi on bio človik disciplina.