“poštovanjem” ili “s poštovanjem”?

Korektno “s poštovanjem”
Obrazloženje Instrumental je sedmi i zadnji padež u hrvatskom jeziku. Njega moremo hasnovati s prepozicijom ili prez nje. U gradišćanskohrvatskom jeziku najradje hasnujemo instrumental s prepozicijom “s”, i onda, kad nije potribna. Odredjeni glagoli, ki potribuju instrumental ionako otvaraju mjesto objektu i prez prepozicije “s”. Kako ćemo sada postupati u našem jezičnom pitanju? “S poštovanjem” je takozvana adverbna oznaka načina (Modalbestimmung), kako ča-to djelamo. Za adverbnu oznaku nam je zvećega potribna prepozicija. Zato ju moramo dodati i “poštovanju”. U našem slučaju je to “s”, da bi bio kompletan adverbijal: Pismo završavam s formulom “S poštovanjem”. (način: kako!) Dočekao me je sa smiškom na obrazu. (način: kako!?) S veseljem smo se skupaspravili. (način: kako!) Instrumental prez prijedloga je u gradišćasnkohrvatskom razgovornom jeziku rijedak, iako se u literaturi sve već hasnuje, a to u prvom redu uz odredjene glagole (vidi: ABC na temu “Instrumental”).
Gramatika § 670, 671, 1175, 1177 ff, 1185, 1257 ff
Primjeri Sa srdačnim pozdravom! Petar S poštovanjem su mu se okrenuli. S teplimi pozdravi se je obrnuo publiki. Vidi mi se, da me kritiziraš s poštovanjem i taktom.

(bi) ne bi

Korektno Ja ne bi rado ostala sama.
Folišno Ja bi ne bi rado ostala sama.
Obrazloženje U razgovornom jeziku se mnogokrat hasnuje kriva negacija kondicionala drugoga ili prošloga. Pomoćni glagol “biti”, ki u svi lici ima oblik “bi”, se hasnuje dvakrat, pred negacijom, i za njom: “bi ne bi”. Ali dovoljno je jednokratno hasnovanje za niječnom partikulom “ne”: Ja ne bi bila došla, kad me ne bi bio posebno pozvao.
Gramatika § 589
Primjeri Vi se ne bi bili raspitali, kad bi se bili već pominali. Da po ovoj vrućini ideš djelati na vrt, ne bi kanila! To se ne bi bilo dogodilo, kad bi on bio človik disciplina.