9.04.2019. Generalno spravišće ZIGH-a

21.03.2019

Utorak, 9.04.2019, 19.00: Redovito generalno spravišće Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov, mjesto priredbe: ZIGH

Dnevni red:

1. Izvještaj predsjednice

2. Izvještaj blagajnika

3. Rasterećenje odbora

4. Tekući projekti

5. Mogući projekti

6. Eventualnosti