5.10.2016. Prezentacija knjige Katarine Tyran

06.09.2016

Srijeda, 5.10.2016., Socijalni centar Trajštof: dr. Katarina Tyran je predstavila svoju knjigu “Identitäre Verortungen entlang der Grenze. Verhandlungen von Sprache und Zugehörigkeit bei den Burgenländischen Kroaten”.

Katarina Tyran se u svojoj knjigi bavi konceptom identifikacije kod Gradišćanskih Hrvatov u pogledu na pojedine označnike identiteta. Kot glavna paradigma za istraživanje i analizu su joj služile granice i “podiljenje” Gradišćanskih Hrvatov na tri države. Iako je centralna točka knjige jezično pitanje, svojom študijom ne kani samo izolirano istraživati jezik i jezično pitane, nego je stavlja i u kontekst s drugimi identitarnimi označniki. 

Publikacija je izašla u znanstvenoj seriji lingvističkih i kulturnih študijov u centralnoj i istočnoj Europi. Knjiga stoji 32,- eure i se more kupiti direktno kod naklade Biblion Media.

Katharina Tyran, Dr. phil, je rodjena 1982. u Beču; študirala je Slavistiku (Bosanski/Hrvatski/Srpski, Ruski) na Bečanskom sveučilišću (i jedan semestar u Zagrebu); 2007. je završila magisterij (magistarsko djelo na temu Klimpuškoga misala – ZIGH je djelo 2010. izdao pod naslovom “Klimpuški rukopisni fragment” u seriji “Gradišćaskohrvatske študije”); od 2007. do 2012. je bila znanstvena suradnica na Institutu za slavistiku berlinskoga Humboldt-univerziteta, kade je 2014. odbranila svoju disertaciju; živi u Berlinu.   

Katarina Tyran