29.04.2018. Prezentacija “Hižnih imen” u KUGI

17.04.2018

29.03. 2018, KUGA, Veliki Borištof: mag. Ivo Sučić predstavlja “Hižna imena u gradišćanskohrvatski seli Gradišća, Slovačke i Ugarske”.

Skupna priredba ZIGH-a i Kuge.

Muzičko oblikovanje: Mišani crikveni zbor Veliki Borištof

Knjigu “Hižna imena u gradišćanskohrvatski seli Gradišća, Slovačke i Ugarske” u 4 sveski su obdjelali dr. Nikola Benčić, mag. Ivo Sučić i mag.a Sabine Pavišić.