18.02.2018. Prezentacija “Hižnih imen”

31.01.2018

18.02. 2018: ZIGH predstavlja “Hižna imena u gradišćanskohrvatski seli Gradišća, Slovačke i Ugarske” u Kulturnom stanu u Čajti.

Referent: dr. Nikola Benčić

Muzičko oblikovanje: Matias Vajković (tenor) i Zlatka Gieler (klavir) predstavljaju kompozicije Ludwiga Parapatitsa

Knjigu “Hižna imena u gradišćanskohrvatski seli Gradišća, Slovačke i Ugarske” u 4 sveski su obdjelali dr. Nikola Benčić, mag. Ivo Sučić i mag.a Sabine Pavišić.