09.06.2017. Simpozij “Od Grgura Mekinića do Alojza Jembriha”

24.05.2017

Petak, 09.06.2017. se u Hrvatskom centru u Beču priredjuje znanstveni simpozij s naslovom “Od Grgura Mekinića do Alojza Jembriha”.

Prilikom “500 ljet Martina Luthera i njegovih tezov” i “400 ljet od smrti Grgura Mekinića” kot i 70. rodjendana sveuč.prof. dr. Alojza Jembriha Hrvatski centar u suradnji sa ZIGH-om, Austrijskim društvom za kroatistiku i s Hrvatskim štamparskim društvom priredjuje znanstveni simpozij s naslovom “Od Grgura Mekinića do Alojza Jembriha”. 

 

Petak, 9. junija 2017. (12.00)
Kerestur (Deutschkreutz), dvorac (Schloss Lehmden)

Otkrivanje spomenploče Grguru Mekiniću Pythiraeusu
(na hrvatskom i nimškom) — djelo Aleksandra Gregorića
pozdravnice:
Hrvatski centar: Petar Tyran, kurator i organizator
Dvorac: Anton Lehmden, vlasnik dvorca
O razdoblju: Nikola Benčić, akademik i povjesničar
O Mekiniću: Alojz Jembrih, slavist i istraživatelj Mekinića
Zahvalnica: Ivica Mikula, predsjednik HŠtD-a

prik Koljnofa odlazak na simpozij u Beč (13.00)


Program simpozija:
Petak, 9. junija 2017. (17.00 — 21.00)
pozdravnice:
Jugović, Tibor (predsjednik Hrvatskoga centra u Beču)
Gieler, Zlatka (predsjednica Znanstvenoga instituta GH)
Holzer, Georg (predsjednik Austrijskoga društva za kroatistiku)
Tyran, Petar: Otvorenje i uvod u simpozij
Panel 1 (17.00 – 19.00) vodi Julijan Himmelbauer
Rončević, Ivan: O izložbi reprint izdanj protestantske vjerske
književnosti i vizualiziraom prikazu toga razdoblja
Benčić, Nikola: „Protestantizam i gradišćanski Hrvati“
(Protestantski književni pokušaj med gradišćanskimi Hrvati)
Jembrih, Alojz: „Grgur Mekinić ipak prvi!“ (Pronalaženje protestantskih vjerskih knjig za zapadnoug. Hrvate i reprint izdanja)
Horváth, Sándor: „Reformacija i Hrvati“
(Reformacija i Hrvati — i zač su ipak ostali katoličani)
Klačka, Joško: „Reformacija pri dolasku Hrvatov u Slovačkoj“
(od Mohača do 1564. — toga ljeta je bila sinoda u Žilini —
organizacijska konstitucija luteranov u Slovačkoj)

— rasprava —

Panel 2 (19.30 – 21.00) vodi Tereza Grandić
Neweklowsky, Gerhard: „Grgur Mekinić i jezik njegovih
pjesmaric 1609. i 1611.“
Vulić, Sanja: „Jezična analiza hrvatskih reformacijskih izdanj“
Hajszan, Robert: „Alojz Jembrih i njegovo znanstveno i
istraživačko djelovanje“
Tyran, Petar: „Alojz Jembrih — njegova ljeta u HAK-u kot i u
NOVOM GLASU i med gradišćanskimi Hrvati:
u znaku za hvalnosti povodom njegovoga 70. rodjen dana“

— rasprava —
Novak-Karall, Gabriela: Rezime i pohvale

„Symposion“ u čast slavljenika Alojza Jembriha u kafiću Hrvatskoga centra (21.00)

 

Kontakt za daljnja pitanja:

Hrvatski centar / sekretarijat

Gabriela Novak-Karall – Jelena Tyran

T: +43 (0)1 504 63 54

M: