Znanstveni zbornik

08.04.2010


Znanstveni zbornik obavješćuje o svem, čim se je ZIGH u prvi dvi perioda svojega poslovanja bavio, ča je publicirao i ča je u hipcu publiciranja Zbornika istraživao u službi gradišćanskohrvatskoga naroda. Opširan dio je posvećen nastajanju velike Gramatike gradišćanskohrvatskoga jezika kot Dopunskom gradišćanskohrvatskom rječniku. U njem su otiskane sve riči, ke je Jezična komisija normirala od svojega utemeljenja do 2002. ljeta. Svi članki na kraju zbornika imaju nimške sažetke.   1. edicija   Agnjica Csenar-Schuster (gl. urednica): Znanstveni zbornik, ZIGH, Borta 2002.; format: 165 x 235 mm, 112 str. , ISBN 3 901 70610

Editorial 1. edicije

S ovim Znanstvenim zbornikom se Znanstveni institut oglašava svim svojim kotrigom, simpatizantom, a konačno i onim, do čijih ušiju još nije dospila vesela vist, da Gradišćanski Hrvati imaju društvo, u kom je moguće obdjelivati sva ona polja, ka još nijedan nije poorao. Iako Znanstveni Instutut, koga na kratki i u medjuvrimenu odmila zovemo ZIGH, postoji jur 8 ljet dugo, nam zbog pinezne oskudice nije bilo moguće u posebnom reportu predstaviti širokoj publiki vas med, koga su marljive pčelice u okviru ZIGH-ovih košićev pobrale. Ov znanstveni zbornik Vas obavješćuje, dragi čitatelj, o svem, čim se je ZIGH u projdući dvi perioda svojega poslovanja bavio, ča je publicirao i ča u hipcu istražuje u službi gradišćanskohrvatskoga naroda.

Izdjelanje velike Gramatike jedan od glavnih ciljev

Jur od samoga početka svojega postojanja mu je izdavanje velike Gramatike gradišćanskohrvatskoga jezika bio jedan od glavnih ciljev. Koliko djela su znanstveniki u ta projekt jur uložili, morete čitati u Zborniku, koga držite u ruka. Vrijeda po utemeljenju Instituta je u naši redi formirana Jezična komisija s namjerom normirati riči, ke nisu ušle u obadva sveske Gradišćanskohrvatskoga rječnika. Pokidob da je jezik živ organizam, krugu Jezične komisije ne more sfaliti posao. Plod većljetnoga djela se zrcali u Dopunskom gradišćanskohrvatskom rječniku.

Da smo ipak još ostali otvoreni i za drugo znanstveno djelovanje, vidite i na ostali članki, ki pokrivaju jedan mali segment onoga, ča smo si nakanili. Ali samo s malimi koraki se postižu velika djela.

Elektronsko izdanje Znanstvenoga zbornika

Jedan od naših planov je, nastaviti izdavanje znanstvenih zbornikov s najboljimi prilogi našega elektronskoga časopisa, ki će se pojaviti na internetu. Prva edicija ovoga Znanstvenoga zbornika u svakom slučaju Znanstvenomu institutu Gradišćanskih Hrvatov neka služi kot vizitkarta, čije izdavanje je omogućeno prilikom jubilej a 80 ljet Gradišće.