Jezične granice na području Gradišća

Seljenje i naselja

Karta ka označuje jezične granice u srcu sridnje Europe okolo Beča je sastavna polag rezultatov brojidbov stanovničtva u drugoj polovici 20. stoljeća, pri ki se je pitalo za razgovornim jezikom.

farbe označavaju:

JEZIČNE GRANICE NA PODRUČJU GRADIŠĆA