14.10.2017. Otkrivanje spomen ploče

04.10.2017

14.10.2017: svetačno otkrivanje spomen ploče Grguru Pythiraeusu Mekinićuse u dvorcu u Keresturu

Ekumenska božja služba u dvorskoj kapeli i okrivanje i blagoslovljenje spomen ploče pod dvorskimi arkadami.

Suradniki: superintendent mag. Manfred Koch, biškupski vikar Štefan Vukić, dr. Nikola Benčić, Željezno i dr. András Krisch, Šopron.

Muzički okvir: Zbor Dolnja Pulja pod peljanjem Jelke Zeichmann-Kočiš

Organizatori priredbe: Hrvatski Centar, Hrvatsko štamparsko društvo i Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov u suradnji s Hrvatskom sekcijom Pastoralnoga ureda dijeceze Željezno kot i Lutorskom crikvom A.B.