riči 2013. ljeta

Riči ke je normirala Jezična komisija pri svoji sjednica:

1. sjednica

auffassen – impf./pf. razumiti 

   mit der Schaufel auffassen – zahustiti lopatom

Auffassung – gledišće, mišljenje 

auffinden – najti, najdem, našao, pronajti, -jdem, -našao

Auffindung – najdenje 

aufflammen – buknuti, -nem, planuti, -nem, plahnuti, -nem, razgoriti se 

aufflattern – prhnuti, -nem, sprhnuti, -nem 

aufforsten – pošumiti 

auffressen – požerati, -rem 

auffrieren – rastaliti, odmrznuti, -nem

aufgebläht – napuhnut, nadut

Aufgeblasenheit – napuhnutost (f), nadutost (f)

Aufgebot – oglašavanje; glasenje, glaška; mobilizacija 

aufgebracht – jadovit, razjadan, srdit, pun jada

aufgelegt – raspoložen

   schlecht aufgelegt sein – biti čemerne/zle volje

aufgerieben – nažuljen, ranjav

aufgeweckt – živ, živahan, -hna, -hno, bistar, -tra, -tro

aufgezogen – navit

aufgraben – raskopati (cestu) 

aufgreifen – uloviti; prihvatiti

(sich) aufhängen – ubisiti (se), obisiti (se), povišati, impf. višati

aufhetzen – nahuskati 

   jdn. gegen einen/etw. aufhetzen – nabrusiti koga suprot/na koga/nač

aufheulen – zaruti, -ujem, zacviliti 

aufhören – prestati, -anem, impf. prestajati, -jem

aufjauchzen – zajuhuknuti, -nem 

aufkaufen – pokupovati, -pujem 

aufkeimen – izniknuti, -nem 

aufklappen – otpriti, -rem, otvoriti, rasklopiti, impf. otpirati (se), otvarati, rasklapati

aufkleben – nalipiti, prilipiti, zalipiti, oblipiti

aufknöpfen – odgumbiti, razgumbiti, otkvačiti, raskvačiti, otkovčiti, raskovčiti 

(sich) aufkratzen – nakonuti se, -nem, ugrbasnuti (se), -nem

aufkreischen – zakrešćati, -ćim, zavrisnuti, -nem 

aufkrempeln – zasuknuti, -nem, zasukati, -učem, zafrknuti, -nem 

aufkündigen – otpovidati

auflachen – nasmihnuti se, -nem

aufladen – naložiti, naklasti, -adem; napuniti; impf. nalagati, nakladati

auflesen – pobrati, -berem, nabrati, -berem

   eine Krankeheit auflesen – pobrati beteg

die Erde auflockern – rahliti, prekapati zemlju

aufmachen – otpriti, -rem, otvoriti; otkvačiti; otčepiti

   (sich) aufmachen – otpirati (se), otvarati (se); otpraviti se

   die Augen groß aufmachen – raskrečiti oči 

   das Maul aufmachen – gubac otpriti 

   den Mund aufmachen – zazinuti, -nem, zinuti, -nem, otvoriti/otpriti usta

aufmuntern – ohrabriti, razveseliti 

Aufnahms- – prijamni, prijemni 

Aufnahmsprüfung – prijamni/prijemni ispit 

Aufopferung – predanost (f), aldovnost (f)

aufpassen – merkati, paziti

sich aufpflanzen – zastrčiti se

aufpfropfen – zacipiti 

aufpicken – našćukati (zrno), pozobiti, -am/-bljem, prekljuvati 

aufplatzen – puknuti, -nem, raspuknuti se, -nem, impf. pucati

(sich) aufplustern – nakostrušiti (se), našešuriti se, impf. hrustiti se (na + A)

aufpumpen – napumpati 

Aufputz – kinč, nakit, ukras, cifra 

(sich) aufputzen – nakinčiti, nacifrati (se), impf. cifrati (se)

aufquellen – nabuhtiti, nabuhnuti, -nem, nabubriti, nabubrečiti

2. sjednica

aufräumen – spraviti, impf. spravljati

   oberflächlich aufräumen – spraviti nek kade popi tancaju

aufregen (sich) – uzrujati (se), impf. uzrujavati (se), razjadati (se), impf. jadati (se), sputiti se, pf./impf. nervirati (se)

Aufreibtuch – žuljak, -ljka

aufreizen – razdražiti, impf. husati, huskati

aufrichten (sich) – nadignuti (se), -nem, nadvignuti (se), -nem, impf. nadizati (se)

aufrichtig – iskren, pošten

Aufrichtigkeit – iskrenost, poštenje 

aufrollen – namotati, impf. namatati, odmotati, impf. odmatati, zafrknuti, -nem 

Aufruf – apel, poziv

Aufrührer – buntovnik, huskaš, revolucionar, pobunjenik, rebel, zbludnjak

aufrührerisch – buntovnički, revolucionaran, -rna, -rno

Aufsatz – sastavak, -vka

aufsaugen – popiti, -ijem, -io, -ila, impf. popijati, posrkati, -rčem, posrknuti, -nem, pf./impf. apsorbirati

aufschließen – otklenuti, -nem, impf. otklipati, -pam/-pljem, otpriti, -rem, impf. otpirati, otvoriti, impf. otvarati

aufschlitzen – rasparati, rasporiti 

Aufschluss – razjašnjenje 

etw. aufschnappen – pobrati ča

Aufschnitt – narizak, -iska 

aufschrauben – odšarafiti

Aufschrei – krik, vrisak, -ska, vrisk 

aufschreiben – napisati, -išem, -isao, zapisati, -išem, -isao, impf. zapisivati, -sujem, pf./impf. protokolirati

aufschreien – kriknuti, -nem, zakriknuti, -nem, zakrešćati, -ćim, zaviknuti, -nem 

   aufschreien (vor Schmerz) – zajauknuti, -nem 

Aufschrift – natpis, naslov 

Aufschub – odlaganje, odgoda, odaljenje 

aufschürzen (das Fürtuch) – zapreći, -ežem (pregaču) 

aufschütten – nasipati, impf. nasipovati, -pujem, navoziti, impf. navažati, nastriti, -rem, impf. nastirati

Aufschüttung – navoz 

aufseufzen – zdahnuti, -nem 

aufsitzen – zajahati, -ašem

aufsperren – otklenuti, -nem, impf. otklipati, -pam/-pljem, odsunuti, -nem

   die Augen groß aufsperren – raskrečiti oči 

   den Mund aufsperren – zinuti, -nem, zazinuti, -nem

aufspielen – zaigrati 

   sich groß aufspielen – kad iz opanka nastane čižma 

aufspießen – nabosti, -odem, popikati, impf. natikati

aufspulen – namotati, impf. namatati

Aufstand – buna, ustanak, -nka, bunjenje, revolucija, revolta

aufstechen – prebosti, -odem, nabosti, -odem, prepustiti 

   einen Abszess aufstechen – prepušćati čirjak 

aufstehen – stati se, stanem, impf. stajati se

Aufstellung – poredanje, postavljanje, popis, lista 

aufstreuen (Stroh) – nastriti, -rem, prostriti, -rem 

aufstülpen – zasukati, -učem, zasuknuti, -nem, zastrčiti 

auftanken – impf. tankati, napuniti/puniti tank

auftauchen (plötzlich) – zbusnuti se, -nem

auftauen – rastaliti (se), odmrznuti, -nem, razmrznuti (se), rastopiti (se) 

aufteilen (sich) – razdiliti (se), podiliti

Aufteilung – podiljenje, razdiljenje

Auftrag – zapovid, nalog

   Ausführung eines Auftrages – izvršenje zapovidi/naloga 

auftrennen – uparati, rasparati, rasporiti

aufwachen – zbuditi se, impf. buditi se, zbudjati se, prebuditi se, impf. prebudjati se

aufwachsen – odrasti, -tem, izrasti, -tem 

jdm aufwarten – pogostiti, ponuditi, impf. ponudjati 

aufwecken – zbuditi, impf. zbudjati, prebuditi, impf. prebudjati; oživiti

aufweichen – namočiti, impf. namakati, -ačem, razmočiti, impf. razmakati, -ačem, raskvasiti 

aufwenden – potrošiti, strošiti, upotribiti

aufwiehern – zarezgetati, -ećem 

aufwinseln – zacviliti 

3. sjednica

Staub aufwirbeln – zaprašiti

aufwühlen – izrovati, zburkati

aufzahlen – nadoplatiti, impf. nadoplaćati, -ćujem

aufzählen – nabrojiti, impf. nabrajati, izbrajati

   Beispiele aufzählen -nabrojiti primjere

aufzehren – potrošiti

aufzeichnen – namoljati, nacrtati, naslikati; zapisati, zabilježiti, impf bilježiti; pf/impf. notirati; snimiti

Aufzeichnung – bilješka, notica; snimanje 

Aufziehen – odgajanje 

Auge – oko, pl. oči

   die Augen aufreißen – razrogačiti oči

   die Augen ausstechen – izbosti oči

   sich die Augen ausweinen – isplakati oči

   die Bosheit kann man ihm von den Augen ablesendie Bosheit ist ihm an den Augen abzulesen – zloću mu je na očima viditi

   ein Dorn im Auge sein – biti komu trn u oku

   finster/schwarz vor den Augen werden – zamagliti se pred očima

   vor Augen führen – predočiti

   die Augen geschlossen halten – žmati, žmem

   die Augen groß aufmachen/aufsperren – raskrečiti oči

   jdn mit den Augen messen – miriti koga očima

   die Augen schließen – žmati, žmem

   einen Schleier vor den Augen haben – imati belno u očima

äugeln – namignuti, -nem, impf. migati, namigivati, -gujem, kujcati

Augen- – očni

Augenabteilung – očno odilenje

Augenarzt – vračitelj za oči, okulist 

Augenblick – hip, hipac, -pca, mig, momenat, -nta, kratak čas

   bis zu diesem Augenblick – do ovoga hipca

   heller Augenblick – svitli momenat

augenblicklich – veljek, odmah, u jednom hipcu, ča bi okom mignuo

Augenbraue – obrva 

Augenflimmern – migetanje pred očima

Augenfluss – krmežalj, -žlja 

Augengläser – očalji (pl)

Augenhöhle – očnica 

Augenlicht – vid (m, f)

Augenlid – (očni) kapak, -pka

augenscheinlich – očividan, -dna, -dno, očevidan, -dna, -dno, očigledan, -dna, -dno, očit

augenscheinlich – očividuće, očito

Augenstar – belno 

augentriefig – krmežljiv

er ist eine Augenweide – milina ga je gledati

Augenwimper – miga 

Augenzahn – očnjak, podočnjak

Augenzeuge – svidok, očevidac, -ica 

Äuglein – okace 

August – kolovoz, august, augustuš

August- – kolovozni, augustuški

Augustiner – augustinac, -nca 

Auktion – licitacija, aukcija

Aureole – aureola, svetački vijenac

ausarbeiten – izdjelati, impf. izdjelivati, -lujem

ausarten – izroditi se, pretvoriti se

ausatmen – izdahnuti, -nem, impf. izdisati, -išem

ausbacken – ispeći, ispečem, ispekao

ausbeißen – izgristi, -izem

ausbellen sich – izlajati se

ausbeuteln – stresti, -sem

ausbeuten – ishasnovati, -ujem, iskoristiti

Ausbeutung – ishasnovanje, iskorišćenje, eksploatacija 

Ausbildner – instruktor 

ausblasen – ispuhati, ispušem

ausbleichen – blijediti

Ausblick – izgled, pogled, vid

ausbluten – iskrvariti

ausbohren – izvrtati

ausborgen – posuditi, impf. posudjivati, -djujem, posudjevati

Notstromaggregat – agregat za produciranje struje

Schwule(r) – homoseksualac, -lca

Schwule f – homoseksualka

4. sjednica

ausbreiten (sich) – raširiti (se), impf. raširovati, -rujem (se), proširiti (se); rastegnuti (se), -nem, impf. rastezati se, -ežem; rasprostraniti se; prostriti, -rem, impf. prostirati, -rem, rastriti, -rem 

   die Arme ausbreiten – raširovati ruke 

   ausgebreitetes Stroh/Bett – rastrta slama/stelja

   das Unkraut breitet sich aus – zarata se pirika/haluga

Ausbuchtung – izbočina

ausbürsten – iščetkati, skefati, iskefati 

Ausdauer – izdržljivost, žilavost 

ausdauern – izdržati, -im, zdurati 

ausdauernd – izdržljiv, žilav

   ausdauernder Mensch – tvrda hrga 

ausdengeln – isklepati, -pljem 

ausdenken – izmisliti, pronajti, izumiti

   das hast du dir bloß ausgedacht – to si si nek izmislio 

ausdreschen  – izmlatiti, omlatiti

ausdrücklich – izričit, izrazit 

ausdruckslos – prez izraza 

ausdrucksvoll – izrazit 

Ausdünstung – vonjba, parenje 

auseinanderackern – razorati, -rem, razložiti 

auseinanderfallen – raspasti se, -adem 

auseinanderfliegen – razletiti se 

auseinanderfliehen – razbignuti se, -nem

auseinanderflüchten – razbignuti se, -nem, razbižati se, -žim 

auseinanderjagen – razignati, impf. raziganjati, rastirati 

auseinanderlaufen – razbižati se, -žim, rasteći se, -ečem, -ekao 

auseinanderlegen – razmetati, -ećem 

auseinanderscharren – razgrnuti, -nem, rasčeprkati, rasprčkati 

auseinandertreiben – razignati, rastirati 

auseinanderwerfen – rashitati 

auseinanderziehen – rastegnuti, -nem, impf. rastezati, -ežem, razvlići, -ičem, -ikao, impf. razvlačiti, razvući, -učem 

auserlesen – izibran 

ausessen  – pojisti

ausfädeln (sich) – razuditi (se) 

Ausfahrt – izlaz; vožnja

ausfegen – pomesti, -etem, umesti, -etem, izmesti, -etem

ausfindig machen – izviditi; najti, ziznati 

ausflechten – isplesti 

ausfliegen – izletiti, sproletiti, impf. izlitati, -ićem

ausfließen – iscuriti, isteći, -ečem, -ekao, impf. iscurati

Ausflug – izlet, ekskurzija

Ausflügler – izletnik 

Ausflugs- – izletni 

Ausflugsort – izletišće, mjesto za izlet 

ausforschen – ispitkovati, -kujem, išpionirati

ausfragen – ispitati, impf. ispitkovati, -kujem

Ausfragen – spitkovanje 

Ausfuhr – izvoz, eksport

Ausfuhr- – izvozan, -zna, -zno

ausführlich – opširan, -rna, -rno, na široko 

Ausführungsgesetz – izvedbeni zakon 

Ausfuhrzoll – izvozna carina 

ausfüllen – ispuniti, zapuniti 

ausfüttern – skrmiti, ukrmiti

Ausgangspunkt – ishod 

ausgären – iskipiti 

ausgearbeitet – izdjelan 

Ausgeburt – izrod 

Ausgedinge – starovina, starački dio, pridržanje dijela imanja za starost, pridržavanje dohotka 

   Anspruch auf Ausgedinge – pravo na potribnu opskrbu

ausgefallen – neobičan, -čna, -čno; zvanaredan, -dna, -dno

5. sjednica

ausgehungert – pregladjen 

ausgelassen – raspušćan, raspušćen, razuzdan

Ausgelassenheit  – raspušćanost, raspušćenost, razuzdanost 

ausgenommen (adv.) – zvana 

ausgeruht – spočivan 

ausgeschlüpfter noch federloser Vogel – kiloš

ausgesprochen – izrazit, izričit

ausgesucht – izibran, iskan, biran

ausgewählt – izabran 

ausgewaschen – ispran, zipran

ausgezeichnet – zvanaredan, -dna, -dno, odličan, -čna, -čno, izvrstan, -sna, -sno

ausgezogen – svličen 

ausgiebig – obiljan, -ljna, -ljno, rodan, -dna, -dno

ausgleiten  – pofuznuti se, -nem, sfuznuti se, -nem

ausgraben  – iskopati, impf. iskapati, izrovati, zgrepsti, zgrebem

Ausgrabung  – iskapanje

Ausguss  – izliv 

aushacken – isići, -ičem, iskrčiti; iskljuvati 

aushalten  – izdržati, -im, izdurati, prekonjati, podnositi

   das hält keinen Vergleich aus – to se ne more isporediti 

   nicht aushalten können  – spuznuti, -nem 

   Todesqualen aushalten – izdurati smrtne muke 

Aushalten  – izdržavanje 

aushauchen – izdahnuti, -nem, impf. izdisati, -išem, umriti, -rem

   die Seele aushauchen – zdahnuti, -nem 

ausheben  – iskopati, impf. iskapati

ausheilen – zaciliti, izvračiti 

aushelfen  – pomoći, -orem, impf. pomagati, -ažem

Aushilfe  – pomoć (f)

aushöhlen – iskružiti, izdupsti, -dubem, impf. dupsti, utliti

aushungern – izgladniti 

aushusten (sich)  – iskašljati (se), -ljam/-ljem 

ausjäten – upliti, -ijem

   Unkraut ausjäten – spliti, -splijem

auskämmen – iščesati, -ešem/-esao, rasčešati, -ešem, -esao

auskennen sich – razumiti, putiti se

ausklauben – istribiti, prebrati, -berem, impf. prebirati

auskleiden (sich) – raspraviti (se), svilići (se)

ausklopfen – isprašiti

ausklügeln – izmudriti 

auskochen – iskuhati 

Auskochen  – parenje 

auskosten – iskusiti 

auskratzen – zgrepsti, zgrebem, zdupsti, -dubem, istrugati, -am/-užem

auslachen  – osmihavati

Auslage  – izlog

ausländisch – inozemski, stranjski 

ausleben sich – iživiti se, impf. iživljavati se 

Ausleben  – iživljavanje 

auslecken – poflakati, izlizati, -ižem, -zao 

ausleihen  – posuditi 

auslernen – izučiti (se) 

auslichten – isići, -ičem 

auslichten (Baum) – upiliti

auslöffeln – ispuljiti 

   das hat sie sich selbst eingebrockt, sie soll es auch selbst auslöffeln – sama si je zamisila, sama neka ispulji 

ausmeiseln – izdupsti, -dubem 

ausmerzen – iskoreniti, skrčiti, impf. pliti, plijem

ausmessen  – izmiriti 

ausmisten (Stall) – kidati (štalu)

Ausmisten (Stall)  – kidanje (štale)

ausnähen – išiti, -ijem, opšiti, -ijem, impf. opšivati

Ausnahme  – iznimka 

Ausnahmezustand – iznimno stanje 

ausnahmslos – prez iznimke 

ausnahmsweise – iznimno 

auspacken – raspokati, impf. raspokivati, -kujem, raspakovati, -kujem, razmotati, impf. razmatati

6. sjednica

auspeitschen – zbičevati, -čujem, išibati, bičem bubati, friškati

Auspeitschung – bičevanje, batinanje, šibanje

auspflanzen – rasaditi, impf. rasadjivati, -djujem

auspicken – iskljuvati 

ausplaudern – izbrbljati 

ausplündern – splinjiti, oplinjiti, impf. plinjiti, opljačkati, impf. pljačkati

ausposaunen – istrubiti, rastrubiti

auspressen – sprešati, zgnjaviti, izmižditi, užeti, užmem, impf. užimati

ausprobieren – pokusiti, probati, (s)probirati

Auspuff – ispuh, ispušna civ 

Auspuff- – ispušni 

Auspuffgas – ispušni plin/gaz 

Auspuffrohr – ispušna civ 

auspumpen – ispumpati

ausradieren – izlišati, izbrisati, -išem

ausrangieren – vanhititi, impf. vanhitati, izranžirati

ausrasieren – izbriti, -ijem

ausrauchen – pokuriti, popahati, -ašem, ispušiti; iskaditi se 

ausrechnen – izračunati 

ausreiten – izjahati, -ašem

ausrinnen – iscuriti, isteći, -ečem, -ekao 

ausroden – iskrčiti 

ausrotten – zničiti, iskoreniti, zatrti, -tarem, skručati 

Ausrottung – zničenje, skončanje, zatarenje

Ausruf – krik, uzvik

ausrufen – zakriknuti, -nem; proglasiti 

   zum König ausrufen – proglasiti za kralja

Ausrufer – glasnik 

Ausrufung – proglašenje, proklamacija 

Ausrufungszeichen – uzvičnik 

ausrupfen – spuknuti, -nem, impf. pukati, -am/pučem

ausrüsten (sich) – opskrbiti, opremiti, naoružiti (se) 

Ausrüstung – oprema, sprav, naoružanje 

ausrutschen – pofuznuti se, -nem, sfuznuti se, -nem, sfaknuti se, -nem 

Aussatz – guba, lepra

aussätzig – gubav 

aussaufen – izlokati, -očem, polokati, -očem 

aussaugen – isciciti, iscmuljiti, isrkati, -rčem

   jdn. bis auf die Knochen aussaugen – iskoristiti (koga) do kosti 

Ausschank – rastok 

ausschaufeln – iskopati, impf. iskapati, ishustiti 

ausschelten – okarati

ausschenken – istočiti, impf. točiti, rastočiti, impf. rastakati, -ačem, takati, tačem

   Wein ausschenken – točiti vino

Ausschenken – rastakanje 

ausschimpfen – skarati, ukarati

ausschlafen sich – naspati se, -pim 

Ausschlag – osip, sitano, svrab, ekcem 

ausschlaggebend – mjerodavan, -vna, -vno

ausschlecken – izlizati, -ižem, -izao, poflakati

ausschleifen – izbrusiti 

ausschließen – isključiti, izagnati 

ausschließlich – isključiv, ekskluzivan, -vna, -vno

Ausschließung – isključenje 

ausschlüpfen – izleći se iz jaja 

ausschlürfen – isrkati, -rčem

Ausschluss – isključenje; ekskomunikacija

ausschmieren – pomazati, -ažem, namazati, -ažem 

ausschmücken – nakinčiti

ausschneiden – izrizati, izrižem, ispiliti 

ausschnitzeln – izrizljati 

ausschöpfen – ispuljiti, iščrpiti, iščrpati 

ausschreiben – ispisati, -išem, impf. ispisivati, -sujem, raspisati, -išem, impf. raspisivati, -sujem 

   den Namen ausschreiben – ispisati ime 

ausschreien sich – izlajati (se) 

ausschreiten – koracati

Ausschreitung – prestupak, -pka, eksces 

ausschütteln – istresti, -sem

7. sjednica

ausschwärmen – upušćati se

ausschwemmen – splaviti 

ausschwitzen sich – ispotiti se 

aussehen – izgledati, činiti se 

   gut aussehen – izgledati dobro 

dem Aussehen nach – po izgledu 

außen (adv.) – vani, zvana 

Außen- – vanjski

Außenhandel – vanjska trgovina

Außenministerium – ministarstvo za vanjske posle

Außenpolitik – vanjska politika

außerdem (adv.) – uzato, izvan, zvana toga, izvan toga 

äußerer – vanjski

außerordentlich – osebujan, -jna, -jno, zvanaredan, -dna, -dno, osebit

außerschulisch – vanškolski

Äußerung – izjava, očitovanje 

aussiedeln – iseliti, impf. iseljavati, raseliti, impf. raseljavati

Aussiedlung – iseljenje, raseljenje

aussöhnen (sich) – pomiriti (se), izmiriti (se)

   damit kann ich mich nicht aussöhnen – s tim se ne morem pomiriti

aussondern – izdvojiti, impf. izdvajati, prebrati, -berem, impf. prebirati, impf./pf. sortirati

die Pferde ausspannen – ispreći konje 

ausspeien – izrigati 

ausspeisen – nahraniti 

ausspielen – izigrati 

ausspionieren – izviditi, išpionirati

ausspotten – pošpotati, impf. špotati se, ismihavati, rugati se 

Aussprache – izgovor, govor, razgovor

   eine gute/schlechte Aussprache – dobar/čemeran izgovor 

ausspritzen – išpricati, ištrcati 

Ausspruch – izreka 

ausspucken – ispljunuti, -nem, hraknuti, -nem, ishraknuti, -nem (se)

ausspülen – isplaviti, isplanuti, -nem, isplahnuti, -nem 

   die Wäsche/den Mund ausspülen – isplaviti rublje/usta 

ausstatten – opremiti, opskrbiti, urediti, impf./pf. ištafirati

ausstauben – isprašiti

   jdm den Pelz ausstauben – isprašiti komu bundu 

ausstechen – izbosti, -odem; impf. izbadati, izrinuti, -nem, izrivati 

ausstehen – izdržati, -im, podnositi, trpiti 

   ich kann ihn nicht ausstehen – ne morem ga trpiti

   Todesqualen ausstehen – izdurati smrtne muke 

aussteigen – vanstati, -anem, impf. vanstajati, istupiti, impf. istupati

Ausstellungsstück – izložak, -oška, eksponat 

ausstemmen – isklesati 

aussterben – izumriti, -rem, impf, izumirati, izroditi se 

Aussteuer – štafirunga, ištafiranje 

aussteuern – ištafirati

Ausstieg – izlaz 

aus der Gesellschaft/Kirche ausstoßen – izopćiti iz društva/crikve 

ausstrecken (sich) – protegnuti (se), -nem, impf. protezati (se), -ežem, rastegnuti, -nem, impf. rastezati, -ežem, utegnuti se, -nem, impf. utezati se, ispružiti (se), izvaliti se, rasteleknuti se, -nem, istezati

   die Füße ausstrecken – protegnuti noge

aussuchen – izabrati, -berem, impf. izibirati, iziskati, -išćem 

austeilen – podiliti, impf. diliti, razdiliti, impf. razdiljati

Auster – ostriga 

austoben sich – zburati se 

austragen – raznositi, impf. raznašati; iznositi, impf. iznašati

Austräger – raznosač, -ača 

Australien – Australija 

Australier – Australijanac, -nca 

Australierin – Australijanka 

australisch – australijanski

austreiben – prognati, impf. proganjati, pognati, impf. poganjati, izgoniti, izagnati 

   jdm etwas austreiben – izbriti, -ijem

   die Bäume treiben aus – drivlje goni 

   jdm die Mücken austreiben – istirati komu mušice 

   den Teufel mit dem Belzebub austreiben – klin se klinom izbija 

austreten – istupiti, impf. istupati, vanstati, -anem, impf. vanstajati; zgaziti, izgaziti 

   ausgetretener Schuh – bočkor 

austrinken – ispiti, -ijem, -io, -ila, popiti, -ijem

   bis zum letzten Tropfen austrinken – ispiti do zadnje kapljice 

   der Wein wurde ausgetrunken – vino se je isparilo (fig.)

austrocknen – osušiti (se), isušiti se, rasušiti se, prekruknuti se, -nem 

   ich bin ganz ausgetrocknet – isušio sam se 

austüfteln – izmudriti 

Ausverkauf – rasprodavanje 

ausverkaufen – rasprodati, impf. rasprodavati 

ausverkauft – rasprodan

auswachsen – izrasti, -tem 

auswandern – odseliti se, iseliti se, impf./pf. emigrirati

auswärtig – stranjski, vanjski

8. sjednica

Arbeitsinspektorat – djelatno nadzorničtvo, djelatni inšpektorat

Behaltepflicht – obaveza pridržanja, dužnost daljnjega zaposlenja

Berufsbild – opis zvanja/zanimanj

Berufsbiografie – opis karijere

Berufsfelder  polja zanimanj

Berufspraktische Tage – dani prakse u zvanju

Kollektivvertrag – kolektivni ugovor

Lehrberechtigung – pravo podučavanja

Pensionsversicherung – mirovinsko osiguranje

Sozialarbeiter – socijalni djelač

Sozialarbeiterin – socijalna djelačica

Sozialpartner – socijalni partner

Sozialpartnerschaft – socijalno partnerstvo

Vorstellungsgespräch – razgovor zbog zaposlenja

Krankenversicherung – bolesničko osiguranje

flexible Arbeitszeit – fleksibilno djelatno vrime

Aufstiegsmöglichkeit  mogućnosti napredovanja

Sprachbegabung – jezična nadarenost

Arbeitsteilung – diljenje djela/posla

Schichtarbeit – djelo u smjena

Teamarbeit – timsko djelo, djelo u timu

Mutterschutz – zaštita materinstva

Arbeitsschutz – zaštita u djelu

Zahntechniker – zubni tehničar

Kraftfahrzeugtechniker – automehaničar

Kraftfahrzeugtechnikerin  automehaničarka

Arbeiterkammer – Djelačka komora

Chancengleichheit – jednakost šancov

Installateurin – inštalaterka

Jugendvertrauensrat (Gremium)  povjereničtvo šegrtov

Jugendvertrauensrat (Person) – povjerenik šegrtov

öffentlicher Dienst  javna služba

Meisterin – meštrica

Unfallversicherung – osiguranje za slučaj nesriće

Betriebserkundung – upoznanje poduzeća

Führung durch den Betrieb – peljanje kroz poduzeće

Lehrlingsentschädigung  šegrtnička plaća

Gas- und Wasserleitungsinstallateur – inštalater za plin i vodu

Gas- und Wasserleitungsinstallateurin – inštalaterka za plin i vodu 

Polytechnische Schule – politehnička škola

Ordinationshilfe – pomogač/ica u ordinaciji

Überstunde – prikvrimena ura

Berufsbildende mittlere Schule (BMS) – sridnja škola za stručno obrazovanje

Lehre – učnja obrta

Lehrabschlussprüfung – završni obrtni ispit

Maurerin – zidarica

Bezirksschulinspektor – kotarski školski nadzornik

Bezirksschulinspektorin – kotarska školska nadzornica

Dienstauftrag – službeni nalog

Erweiterungsbereich (Lehrplan)  prošireno polje

Erziehungsberechtigte (f) – skrbiteljica

Erziehungsberechtigte(r) – skrbitelj

Gangaufsicht – služba na hodniku

Kernstoff – temeljna gradja

Landesschulinspektor – zemaljski školski nadzornik

Landesschulinspektorin – zemaljska školska nadzornica

Lehrausgang – poučni izlazak

Lehrverpflichtung – obaveza podučavanja

Pflichtschullehrer  učitelj za obaveznu školu

Pflichtschullehrerin – učiteljica za obaveznu školu

Projekttage – projektni dani

Reiserechnung – obračun putnih stroškov

Schulpsychologe – školski psiholog

Schulpsychologin – školska psihologinja

Sonderpädagogisches Zentrum – centar za špecijalnu pedagogiku

9. sjednica

auswärts (adv.) – van, vani, zvana 

auswaschen – isprati, -perem, impf. ispirati, potprati, -perem

Ausweg – izlaz, put van

ausweinen sich – isplakati se, -čem, doplakati se, -ačem

   sich die Augen ausweinen – isplakati oči

   sich ausweinen bei der Mutter/beim Geliebten – isplakati se na krilu   matere/dragoga 

ausweißen – pobiliti, zbiliti, pošvapiti 

Ausweis – iskaznica, legitimacija

ausweisen – izgnati, izagnati, ispuditi, istirati

ausweisen sich – pokazati, legitimirati se

Ausweisung – progon, izgon 

auswendig (adv.) – napamet 

   auswendig lernen – učiti se napamet 

   auswendig sprechen – govoriti napamet 

auswetzen – izbrusiti 

   eine Scharte auswetzen – izbrusiti šćrbu 

auswickeln – razmotati, impf. razmatati, odmotati, impf. odmatati, izmotati, impf. izmatati 

   auswickeln aus dem Papier – izmatati iz papira

auswinden – užeti, užmem, užmiti, užmem; impf. užimati, izvijati

auswringen – užeti, užmem, užmiti, užmem; impf. užimati, izvijati

auszahlen (sich) – isplatiti (se), impf. isplaćati (se)

   die Arbeiter auszahlen – isplatiti djelače 

Auszahlung – isplata, isplaćanje

die Kräfte auszehren – iščrpiti snage 

auszupfen – ispuknuti, -nem 

   die Haare auszupfen – iščupati vlase 

Auto – auto, automobil, kola (n pl)

   ein Auto anfahren – zavesti se u auto

   stecken bleiben mit dem Auto – zaditi se autom

Autobahn – autocesta

Autobiografie – autobiografija 

Autoblinker – žmigavac, -vca

Autobus – autobus

Autobus- – autobusni

Autobushaltestelle – autobusna štacija

Autodidakt – samouk, autodidakt 

Autofähre – trajekt

Autofahrer – vozač, autovozač 

Autofokus – autofokus 

Automat – automat

Automatik – automatika 

automatisch – automatičan, -čna, -čno

Automobil – automobil 

autonom – autonoman, -mna, -mno

Autonomie – autonomija 

Autor – autor 

   vom Autor – iz pera

Autoren- – autorski

Autoreparaturwerkstätte – autodjelaonica 

autoritär – autoritaran, -rna, -rno

Autorität – autoritet 

   die Autorität untergraben – potkopati autoritet

Autostraße – autocesta 

Autoverkehr – autopromet 

Autowerkstätte – autodjelaonica 

auweh (interj.) – au, joj

Aveläuten – večernji zvon, na Zdravumariju zvon

Aversion – averzija 

Aware – Avar 

awarisch – avarski

Axt – sikira 

kleine Axt – širočka 

Azur – azur 

Baby – bebi, ditešce, -ca

Bach – potok

   im Bach einen Damm machen – zagraditi si u potoku

murmeln (Bach) – žuboriti

Bach- – potočni

Bache – divlja svinja 

Bächlein – potočić, potošce, -eta 

Bachstelze – pastirica 

Bachweide – rakita 

Back- – pohan

Backe – lice, jagodica 

backen – peći, pečem, pekao

   hart gebacken – tvrdo pečen/spečen

Backenzahn – kutni zub, kutnjak 

10. sjednica

Bäcker – pekar, pek

Bäcker– – pekarski

Bäckerei – pekarija, pekarnica; pecivo 

Bäckerin – pekarica, pekovica

Bäckerladen – pekarija, pekarnica 

Backofen – krušna peć, krušnica

   heiß wie im Backofen – vruće kot u krušnoj peći

   Loch im Backofen – zjulo 

Backpfanne – plej, labuš 

Backpulver – prah za pecivo 

Backrohr – rerna, redlja 

Backstein – cigla 

Bad nehmen – okupati se

Bade- – kupaći, za kupanje 

Badeanstalt – kupališće 

Badeanzug – kupaći kostim, kostim za kupanje 

Badehose – kupaće gaćice

Badekappe – kapa za kupanje 

Badekostüm – kupaći kostim 

baden (sich) – okupati (se), impf. kupati (se)

Bagatelle – bagatel 

   jdn mit einer Bagatelle abspeisen– šmrcnuti komu nešto

Bagger – bager 

bähen – spražiti, impf. pražiti

Bahndamm – željeznički nasip

Bahngleis – pruga, šine f pl

Bahnhof – kolodvor, štacija 

Bahnlinie – linija, pruga 

   an (auf) der Bahnlinie – na prugi 

Bahnsteig – peron 

Bahnstrecke – linija, pruga 

Bahnverbindung – željeznička veza

Bahre – nosilo, nosila n pl; odar (G odra) 

Bajonett – bajonet (m)

Bakschisch – bakšiš, napojnica

Bakterie – bakterija 

balancieren – balancirati

Baldachin – baldahin 

Baldrian – baldrijan

Balg – svličena koža, mih 

Balkan – Balkan 

Balkan- – balkanski

balkanisch – balkanski

Balken – tram, brva, greda 

   die Scham hinter den Balken – sram za tram

Balkon – balkon 

Ball – labda, žbuhta; bal, tanac, -nca 

   Ball spielen – labdati se 

Ballade – balada 

Ballast – balast 

Ballen – smotak, bala 

die Faust/Hand ballen – stisnuti šaku

Ballerina – balerina 

Ballet – balet 

Balletttänzerin – balerina 

Ballon – balon 

Ballspiel – labdanje

Balsam – balzam

Bambus – bambus 

Ban – ban 

Ban- – banski

11. sjednica

banal – banalan, -lna, -lno, svakidanji 

Banane – banana 

Bandage – bandaža

bandagieren – bandažirati, fašljati

Bande – banda 

bandförmig – trakast 

Bandmaß – vrpca za mirenje

Bandsäge – tračna pila

Bandwurm – glist (f), glista, trakavica

Bank – klup (f), stolica; banka 

Bank (Schulbank, Kirchenbank) – škamalj, -mlja 

Bank- – bankovni

Bankbeamte(r) – činovnik u banki

Bänkchen – klupčica 

Bankert – ponkrt, pobranče, faćok 

Bankett – banket 

Bankette – banket 

Banknote – novčanica, banknota 

mit dem Bann belegen – izopćiti iz društva/crikve 

Banner – zastava 

Banus – ban 

Bar – bar 

Bar- – barski

bares Geld – suhi/gotovi pinez

für (um) bares Geld – za gotove pineze 

Bär – medvid, Brundo 

   man hat dir einen Bären aufgebunden – dobro su te nasadili

Baracke – baraka 

Barbar – barbar 

Barbarei – barbarizam, -zma 

barbarisch – barbarski

Barbarismus – barbarizam, -zma 

Barbier – brijač 

bärenstark – jak kot medvid

barfuß – bos, neobut

barfüßig – bos

barhäuptig – gologlav 

Bariton – bariton 

Bärlapp – lesičak, -čka 

barmherzig – milosrdan, -dna, -dno, milostiv, milostivan, -vna, -vno

barmherzige Schwester – sestra milosrdnica

Barmherzigkeit – milosrdnost (f), milostivnost (f)

barock – barokni

Barock – barok 

barockisieren – barokizirati

Barometer – barometar, -tra 

Baron – baron 

Baronin – baronka 

Barriere – barijera, pregrada 

Barrikade – barikada 

Bart – brada 

   in den Bart lächeln – smišiti se pod mustaće

   in den Bart murmeln – govoriti u bradu

Bartholomäustag – Bartolova 

bärtig – bradat

bartlos – prez brade

Basilienkraut – bosiljak, -ljka 

Basilika – bazilika 

Basilikum – bosiljak, -ljka 

Basketball – košarka 

Basketballspieler – košarkaš 

Bass – bas 

Bassgeige – bas, kontrabas, berde (f pl), bombe (f pl)

Bassist – basist 

Basspfeife – fagot

12. sjednica

Bast – liko 

Bastard – bastard 

Bastard– – bastardni

Bataillon – bataljon 

Batik – batik 

Bauch – trbuh 

   am Bauch herankriechen – dopuziti na trbuhu 

Bauch- – trbušan, -šna, -šno

Bauchfleisch – potrbušina 

bauchförmig – trbušast 

Bauchgurt – trbušina, potrbušina 

Bauchhöhle – trbušna šupljina

bauchig – trbušast 

Bäuchlein – trbušac, -šca 

bäuchlings (adv.) – potrbuške 

bauen – graditi, zidati, -am/zidjem

   das Haus an der Grundstücksgrenze bauen – postaviti hižu na medju

   Luftschlösser bauen – graditi grade u zraku, u zrak graditi 

   auf Sand bauen – graditi na pijesak 

   unbeständig bauen – graditi na pijesak 

   die Vögel bauen ein Nest – ptice se gnjazdu 

Bauernhose (lange, breite, bis zum Boden hängende Bauernhose aus Leinen) – grebeši (m pl)

Bauernschuh – opanak, -nka 

Baufach- – graditeljski 

Bauführer – palir 

Baugerüst – kriste (f pl)

Bauherr – graditelj 

Baum – stablo, drivo

   einen Ast vom Baum abreißen – otčihnuti kitu od stabla 

   auslichten (Baum) – upiliti

   (ungeschickt) herabfallen (vom Baum) – zlepetati se, -ečem 

Baumblüte – cvijet stabla, cvat stabla 

Bäumchen – stabalce 

Bäume – stabalje (n; coll.) 

Baumeister – graditelj

Baumkrone – koruna stabla/driva 

baumlang – visok kot bor

Baumnadel – iglica 

Baumschere – vrtljarske škare

Baumschlag – siča, panjišće

Baumschule – rasadnik, rastilo 

hohler Baumstrunk – šupalj/šupljiv panj

Baumwolle – bumbak, pamuk 

baumwollen – pamučan, -čna, -čno

bauschig – pušast 

Baier – Bavarac, -rca 

Bayer – Bavarac, -rca 

Bayerin – Bavarka 

Bayrin – Bavarka 

Bayern – Bavarska 

bairisch – bavarski

bayerisch – bavarski

bayrisch – bavarski

Bazillus – bacilus 

beabsichtigen – nakaniti, imati naminjeno/nakanjeno, najprzimati si, namjeravati, imati ča u planu

Beamten- – činovnički

Beamtentum – činovničtvo

Beamter – činovnik 

beanspruchen – potribovati, -bujem

beauftragen – dati nalog

Beben – potres, potresanje

Bedarf – potriboća

bedauerlicherweise (adv.) – nažalost, žalibože 

Bedauern – žaljenje 

bedeuten – značiti, zlamenovati, -nujem

   für jdn eine große Hilfe bedeuten – biti komu od velike pomoći

bedeutend – važan, -žna, -žno, značajan, -jna, -jno, znamenit

bedienen – poslužiti, impf. posluživati, -užujem, podvoriti, impf. podvarati

bedienen (sich) – koristiti se (čim)