30.09.2020. Konferencija za novinare o Online rječniku

Srijedu, 30.09.2020., 10.00: Konferencija za štampu o novom Nimško-gradišćanskohrvatskom i gradišćanskohrvatsko-nimškom ONLINE RJEČNIKU www.rjecnik.at u Trajštofu, Socijalni centar, Flugplatzstraße 8.

Sugovorniki: mag. Zlatka Gieler (za ZIGH), mag. Ivo Sučić (suurednik rječnika), Kristijan Karall, MSc (tehnički urednik)

Po deset ljet dugom djelu je Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov završio digitaliziranje, proširenje i adaptiranje Gradišćanskohrvatsko-nimškoga rječnika iz 1991. ljeta. Novi online rječnik ima sto tisuć upisov i je uskladjen s postojećom Gramatikom i Pravopisom gradišćanskohrvatskoga jezika.

Pogled ponajzad

Gradišćanski Hrvati pol tisućljeća živu odvojeno od matičnoga naroda. U tom razdoblju se je njev književni jezik samostalno razvijao. Pokušaji prilagoditi gradišćansku varijantu hrvatskoga jezika standardnomu hrvatskomu jeziku nisu bili uspješni i su ubrzali asimilaciju. Zbog toga je na temelju kulturnoga ugovora Gradišća sa SR Hrvatskom počelo pred 50 ljeti sistematsko zapisivanje gradišćanskohrvatskoga jezičnoga blaga. Plod toga djela je “Nimškogradišćanskohrvatsko-hrvatski rječnik” (1. dio, Željezno – Zagreb 1982.) odnosno “Gradišćanskohrvatsko-hrvatsko-nimški rječnik” (2. dio, Zagreb – Željezno 1991.). Suradniki ovoga rječnika su 1994. ljeta utemeljili Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov (ZIGH) i ljeto dan kašnje pokrenuli Jezičnu komisiju. Ova komisija kreira i normira nove izraze, ki nisu zabilježeni u tiskani izdanji Rječnika. Od Jezične komisije fiksirane izraze je ZIGH publicirao na svojoj stranici u internetu u takozvanom Dopunskom rječniku. Tako je u toku ljet nastalo oko 5000 novih gradišćanskohrvatskih izrazov, početo od rastarskoga iskanja odnosno rastarske istrage do koronavirusa. Da bi gradišćanskohrvatski jezik, ki je od 1987. ljeta službeni jezik u Gradišću, mogao stati na čim čvršći temelji su suradniki Znanstvenoga instituta sastavili Gramatiku (2003. ljeta) i Pravopis gradišćanskohrvatskoga književnoga jezika (2009. ljeta). Paralelno tomu je ZIGH u internetu izgradjivao Jezični ABC, da na temelju Gramatike raščisti jezične nedostatke.

Online rječnik

Jedno desetljeće dugo jezikoslovci jur sastavljaju gradišćanskohrvatski online rječnik. Kot izvor im služi Gradišćanskohrvatski rječnik iz 1991. ljeta, ki dokumentira pisani jezik Gradišćanskih Hrvatov. Suradniki u tri redakcija su pregledavali leme, dodavali kolokacije, sastavljali primjere, je jezično obdjelivali i su proširivali postojeću rječničku bazu. U skupni sjednica su uskladjivali sistematiku jezika, rješavali upitne slučaje i fiksirali normativne smirnice. Natuknice su dostale i ženski oblik, tako da su nastali mnogi neologizmi, ke su fiksirali u skupni sjednica. Pri tom je nastao katalog pravil, ki je 150 strani debeo. Online rječnik se razlikuje od tiskanoga izdanja u tom, da su natuknice razložene mnogimi primjeri i da su obdjelana različna značenja obdjelane riči.

Sudjelovanje userov/korisnikov

Svaki user/korisnik more online javiti riči, ke pod adresom www.rjecnik.at nije našao. Jezična komisija će pri svojoj dojdućoj sjednici najti gradišćanskohrvatski ekvivalent za nimški izraz, fiksirati i objaviti ga u Online rječniku.

Budućnost

Gradišćanska varijanta hrvatskoga jezika se i pri dekliniranju razlikuje od standardnohrvatske varijante. Zbog toga će Online rječnik dostati dodatnu tabelu s deklinacijom imenic. (Jur sada su zabilježena odstupanja u genitivu.) Predvidjena je i aplikacija za mobilne telefone i tablete (Android i iOS), da bi se novi rječnik mogao hasnovati i prez interneta.

Uredniki Online rječnika

dr. Nikola Benčić

mag. Marin Berlaković

Agnjica Csenar-Schuster, MA

Jurica Čenar

Kristijan Karall, MSc – tehnički urednik

dr. Ludovik Kuzmić

mag. Ivo Sučić

dr. Zorka Kinda-Berlaković

mag. Angela Šumić

mag. Štefan Pavetić

dr. Šandor Horvat

Doroteja Zeichmann

Adresa Online rječnika

www.rjecnik.at