Manjinska politika

Savjet za hrvatsku narodnu grupu

Momentano prez mandata

 U decembru 2007. ljeta je završila treta perioda Savjeta za hrvatsku narodnu grupu. Do sada Kancelarstvo još nije nominiralo one ljude od društav, institucijov i strankov, ki neka zastupaju interese gradišćanskih Hrvatov u tom savjetodavajućem gremiju. Do sada je bila praksa, da je Savezno kancelarstvo organiziralo po potriboći (u prvom redu je išlo za podiljenje subvencijov) sjednice Savjeta i prez mandata.

Polag Zakona o narodni grupa iz 1976. ljeta je predvidjeno, da si Savjet, pri svojoj konstituirajućoj sjednici odibere na četira ljeta predsjednika. Pri konstituirajućoj sjednici Prvoga savjeta, 3. augusta 1993. ljeta je Savjet poslovnim redom zaključio, da će Savjet za hrvatsku narodnu grupu svako ljeto dostati drugoga predsjednika.

Predvidjeno je, da Savjet ima 24 kotrige, od kih polovicu popunjuju zastupniki društav iz narodne grupe, a drugu polovicu zastupniki strankov i institucijov. 

 

Četvrti savjet za hrvatsku narodnu grupu

Po broju četvrti Savjet za hrvatsku narodnu grupu se je konstituirao 27. februara 2009. ljeta, tako da mu je mandat – ki dura četira ljeta –  istekao 26. februara 2013. ljeta.

 

kotrigi Savjeta: 

ddr. Stanko Horvath (HKD – Hrvatsko kulturno društvo)

mag. Joži Buranić (od 24.4.2012); prije Bruno Radaković (HKD)

mag. Robert Sučić (HKD)

mag. Ivica Mikula (HŠtD – Hrvatsko štamparsko društvo, HAK, HGKD, ZIGH – Znanstveni institut GH)

mag. Tibor Jugović (Hrvatski centar, HAK – Hrvatski akademski klub, HGKD) 

inž. Štefan Pauer (HGKD – Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču, HAK, Hrvatski Centar, KUGA) 

Martin Ivančić (HKDC – Hrvatski kulturni i dokumentarni centar)

mag. Edita Mühlgaszner (HKDC)

Jožef Meršić (HNVŠ – Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov)

dr. Harald Ladić (HNVŠ)

Leo Radaković (Djelatna zajednica hrvatskih komunalnih političarov, PAIN – Panonski institut, TOP – Tamburaški orkestar i zbor Pinkovac)

Hanzi Rudolf Haller (od 19.9.2011.); prije Fred Grandić (Prezidijum socijalističkih mandatarov iz hrvatskih i mišanojezičnih općin Gradišća)

Hanzi Balogh (SPÖ – Socijaldemokratska stranka)

Kurt Fischer (SPÖ)

Viktor Hergović (SPÖ)

Hanzi Linzer (SPÖ)

Helmut Zakall (SPÖ)

Franjo Fazekaš (ÖVP – Narodna stranka i SPÖ)

Martin Miletić (ÖVP) 

Belo Rešetar (ÖVP)

Štefan Roženić (ÖVP)

Jive Šumić (ÖVP)

mag. Jonč Karall (Crikva)

Joško Kuzmić (Crikva)

 

predsjedniki / potpredsjedniki:

od 27.2.2009. mag. Robert Sučić / Martin Ivančić

od 31.3.2010. Martin Ivančić / Leo Radaković

od 15.3.2011. Leo Radaković / Martin Ivančić

od 16.5.2012. Martin Ivančić / ddr. Stanko Horvat

 

broj sjednic od 2009. do 2013.:

5 sjednic Savjeta za hrvatsku narodnu grupu 

 

Treti savjet za hrvatsku narodnu grupu

oficijelna perioda: 

od 9.12.2003. do 9.12.2007.

kotrigi:
mag. Zaltka Gieler (HKD – Hrvatsko kulturno društvo)
Werner Omischl (HKD)
ddr. Stanko Horvath (HKD) 
mag. Ivica Mikula (HŠtD – Hrvatsko štamparsko društvo)
Manfred Čenar (HAK – Hrvatski akademski klub) 
inž. Štefan Pauer (HGKD – Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču) 
Martin Ivančić (HKDC – Hrvatski kulturni i dokumentarni centar)
mag. Edita Mühlgaszner (HNVŠ – Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov)
Jožef Meršić (HNVŠ)
Toni Berlaković (Zora – Društvo hrvatskih pedagogov)
Leo Radaković (Djelatna zajednica hrvatskih komunalnih političarov)
Fred Grandić (Prezidijum socijalističkih mandatarov iz hrvatskih i mišanojezičnih općin Gradišća)

Hanzi Balogh (SPÖ – Socijaldemokratska stranka)
Hanzi Linzer (SPÖ)
Kristijan Iledić (SPÖ)
Helmut Zakall (SPÖ)
dr. Harald Ladić (SPÖ). 
dipl. inž. Niki Berlaković (ÖVP – Narodna stranka)
Jive Šumić (ÖVP)
Franjo Fazekaš (ÖVP)
Štefan Mikula (ÖVP) 
Belo Rešetar (ÖVP)
mag. Tome Krojer (Crikva)
mag. Branko Kornfeind (Crikva)

predsjedniki i potpredsjedniki:
od 9.12.2003. mag. Zlatka Gieler i Martin Ivančić
od 9.12.2004. Martin Ivančić i Leo Radaković
od 11.1.2006. Leo Radaković i Martin Ivančić
od 6.3.2007. Martin Ivančić i Leo Radaković

broj sjednic:
10 sjednic Savjeta za hrvatsku narodnu grupu

 

Drugi savjet za hrvatsku narodnu grupu

oficijelna perioda: 

od 25.3.1998. do 24.3.2002.

kotrigi:
mag. Zaltka Gieler (HKD – Hrvatsko kulturno društvo)
Werner Omischl (HKD)
ddr. Stanko Horvath (HKD) 
mag. Ivica Mikula (HŠtD – Hrvatsko štamparsko društvo)
Manfred Čenar (HAK – Hrvatski akademski klub) 
dr. Gerlinda Stern-Pauer (HGKD – Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču) 
Martin Ivančić (HKDC – Hrvatski kulturni i dokumentarni centar)
dr. Rudi Tomšić (HKDC)
mag. Edita Mühlgaszner (HNVŠ – Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov)
Toni Berlaković (Zora – Društvo hrvatskih pedagogov)
Leo Radaković (Djelatna zajednica hrvatskih komunalnih političarov)
Walter Prior (Prezidijum socijalističkih mandatarov iz hrvatskih i mišanojezičnih općin Gradišća)

Hanzi Balogh (SPÖ – Socijaldemokratska stranka)
Fred Grandić (SPÖ)
Kristijan Iledić (SPÖ)
Ivan Šutrić (SPÖ)
dr. Harald Ladić (SPÖ). 
dipl. inž. Niki Berlaković (ÖVP – Narodna stranka)
Mate Fric (ÖVP)
Demeter Kancz (ÖVP)
Štefan Mikula (ÖVP) 
Belo Rešetar (ÖVP)
mag. Tome Krojer (Crikva)
mag. Branko Kornfeind (Crikva)

predsjedniki i potpredsjedniki:
od 25.3.1998. mag. Zlatka Gieler i Martin Ivančić
od 25.3.1999. Martin Ivančić i Leo Radaković
od 26.4.2000. Leo Radaković i Martin Ivančić
od 2.5.2001. Martin Ivančić i Leo Radaković

broj sjednic:
12 sjednic Savjeta za hrvatsku narodnu grupu
+ 2 sjednice po završetku mandata 

 

Prvi savjet za hrvatsku narodnu grupu

oficijelna perioda: 

od 3.8.1993. do 2.8.1997.

kotrigi:
mag. Zaltka Gieler (HKD – Hrvatsko kulturno društvo)
dr. Valentin Grandić (HKD)
Jelka Perušić (HKD) od jeseni 1996 Jandre Palatin 
Mirko Berlaković (HŠtD – Hrvatsko štamparsko društvo)
Franjo Schruiff (HAK – Hrvatski akademski klub) od oktobra 1993. Manfred Čenar
Franjo Palković (HGKD – Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču) od decembra 1995. dr. Gerlinda Stern-Pauer
Martin Ivančić (HKDC – Hrvatski kulturni i dokumentarni centar)
dr. Rudi Tomšić (HKDC)
mag. Edita Mühlgaszner (HNVŠ – Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov)
Toni Berlaković (Zora – Društvo hrvatskih pedagogov)
Štefan Pavetić (Djelatna zajednica hrvatskih komunalnih političarov) od jeseni 1995 (Leo Radaković)
Walter Prior (Prezidijum socijalističkih mandatarov iz hrvatskih i mišanojezičnih općin Gradišća)

mag. Norbert Daraboš (SPÖ – Socijaldemokratska stranka)
Fred Grandić (SPÖ)
Ernst Piller (SPÖ)
Ivan Šutrić (SPÖ)
Alfred Vuković (SPÖ). 
dipl. inž. Niki Berlaković (ÖVP – Narodna stranka)
Demeter Kancz (ÖVP)
Leo Radaković (ÖVP), od 1995 Štefan Mikula (ÖVP)
Mate Fric (ÖVP)
Belo Rešetar (ÖVP)
mag. dr. Egid Žifković (Crikva)
Joško Palković (Crikva) od 1996. Branko Kornfeind

predsjedniki i potpredsjedniki:
od 3.8.1993. mag. Zlatka Gieler i Martin Ivančić
od 27.9.1994. Martin Ivančić i Štefan Pavetić
od 26.9.1995. Leo Radaković i Martin Ivančić
od 25.9.1996. Martin Ivančić i Leo Radaković

broj sjednic:
16 sjednic Savjeta za hrvatsku narodnu grupu
1 skupna sjednica svih 6 Savjetov
28 sjednic djelatnih grup i pododborov