Opis projekta

Gramatika gradišćanskohrvatskoga jezika


Opisivanje problematike

 

Davna je želja i potreba med Gradišćanskimi Hrvati za izdjelanjem normativne gramatike gradišćanskohrvatskoga jezika, osnovane na suvrimeni znanstveni jezični spoznanji. Ona bi imala zadatak pokazati normativni put književnoga jezika primjenjivoga u praksi društvenoga života. Do sada uhodana govorna i nešto malo u škola naučena književnojezična rješenja se u današnjoj upotrebi sve već pokazuju kot nedostatna.

Nažalost iz povijesnokulturnih razlogov nije uspjelo Gradišćanskim Hrvatom izravno preuzeti standardnu normu hrvatskoga jezika, akoprem je bilo već pokusov i naporov. Otkada imamo „Deutsch-Burgenländischkroatisch-Kroatisches Wörterbuch“ (1982) i „Gradišćanskohrvatsko-hrvatsko-nimški rječnik“ (1991) u skupnoj pripremi i suradnji institucijov iz Željezna (Gradišće), Zagreba (Institut za jezik) i Beča (Slavistika) postoji za Gradišćanske Hrvate i solidna jezična baza, ka mora dobiti zbog učvršćenja i produbljivanja jasne jezične linije i čvrste, uz sve to jasne popratne mjere, med kimi mora na prvom mjestu stajati izdjelanje opširne normativne gramatika.

Organizaciju i koordinaciju takovoga projekta gleda ZIGH jednim od svojih glavnih, hitnih i važnih zadatkov.

Po sadržaju gramatika mora odgovarati normativnim hrva

  • Porijeklo i odrednice gradišćanskohrvatskoga
  • Fonetika i fonologija
  • Morfologija
  • Tvorba riči
  • Sintaksa

Znanstveni institut je do sada održao tri pripravne skupe za sastavljanje normativne gramatike.

  • Gradišćanskohrvatski jezik u praktičnoj upotrebi različnih institucijov.
  • Sintaksa, normiranje i morfološki problemi gradišćanskohrvatskoga jezika.
  • Prvi sastanak suradnikov pri sastavljanju gramatike.