Znanstveni zbornik

24.02.2010


Znanstveni zbornik se u svojem drugom izdanju bavi mnogimi temami, ke su vezane uz standardiziranje gradišćanskohrvatske jezične norme. Tako akademik Nikola Benčić piše o sveuč. prof. dr. Josipu Hammu i o njegovoj ulogi pri nastajanju gradišćanskohrvatskoga rječnika.

Mag. Ivo Sučić prispodablja Gramatiku gradišćanskohrvatskoga jezika, ku je izdao Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov, s Gramatikom moliškohrvatskoga jezika, ku je izdala Fundacija „Agostina Piccoli“. Djelovanje ZIGH-a u službi jezika opisuje glavna urednica Zbornika, Agnjica Csenar-Schuster. Skoro prik jedne tretine časopisa se proteže Dopunski rječnik gradišćanskohrvatskoga jezika. U njem su otiskane sve riči, ke je Jezična komisija normirala od svojega utemeljenja do potkraj 2006. ljeta. Daljnje teme druge edicije se bavu Rukopisnimi prodikami iz Pannonhalme; prvim imenovanjem Hrvatov u Pajngrtu 1528. ljeta; naseljenjem i asimilacijom Hrvatov na Moravskom polju; Gradišćanskimi Hrvati u dobi austro-ugarskoga razgraničenja po Prvom svitskom boju; 200 ljet starim križem, ki stoji na klimpuškom cimitoru; novimi duhovnimi jačkami, ke je popisao Žigmund Karner; svitskimi jačkami ugarskih (gradišćanskih) Hrvatov iz 1848. ljeta; razvitkom identiteta dice, ka govoru hrvatski; kot i pitanjem, je li je autor Četverovrsnoga duhovnoga prstanja, Štefan Kragel pol Trajštofca

2. edicija

Agnjica Csenar-Schuster (gl. urednica): Znanstveni zbornik, ZIGH, Matrštof 2006.; format: 165 x 235 mm, 136 str. , ISBN 3 901 70612