aktualizirano: 06.05.2004.

Überzeugungsarbeit leisten   -   uvjerivati

 

riči u datarnici: 4478

sadržaj: ZIGH - jezična komisija    programiranje i design: Kristijan Karall