aktualizirano: 22.02.2006.

übertragbar   -   prenošljiv

 

riči u datarnici: 4478

sadržaj: ZIGH - jezična komisija    programiranje i design: Kristijan Karall