aktualizirano: 01.08.2006.

Übertragbarkeit f   -   prenošljivost f

 

riči u datarnici: 4478

sadržaj: ZIGH - jezična komisija    programiranje i design: Kristijan Karall