aktualizirano: 11.05.2007.

Übersetzung   -   prijevod, prevod

 

riči u datarnici: 4478

sadržaj: ZIGH - jezična komisija    programiranje i design: Kristijan Karall