aktualizirano: 02.04.2008.

o njem (o njemu)

obrazloženje:

U svakidanjem govoru nije rijetka formulacija: Razgovarali smo se prik tvoje prijateljice. Pravilno je: Razgovarali smo se o tvojoj prijateljici. Prepozicija "o" potribuje lokativ, šesti padež, ada "o čem/kom". Rado grišimo i u pogledu na lične zamjenice. Dogodi nam se da velimo: Ona je o njemu čuda čula, ča ne odgovara istini. "Njemu" je ali dativ i se ne slaže s prepozicijom "o". Rečenica pravilno glasi: Ona je o njem čuda čula, ča ne odgovara istini. Drugačije su regule u standarnom jeziku, u kom moremo reći: o tome itd.
S prepozicijom "o" grišimo u muškom i sridnjem rodu, a ne i u ženskom, i to zato ne, kad su dativ i lokativ kod ženskoga roda identični. Na priliku velimo: Došla sam k njoj – u dativu, ali: Mnogo sam mislio o njoj – u lokativu.

gramatika §: 237, 672

primjeri:

O tom si nisam razbijao glavu.
On je razočaran o njoj.
O ovom pitanju se moramo dogovoriti.
O njem se je jur mnogo pisalo.

 
sadržaj: ZIGH - Agnjica Csenar-Schuster    programiranje i design: Kristijan Karall