aktualizirano: 15.03.2009.

miriti/izmiriti/odmiriti/pomiriti/namiriti

obrazloženje:

"Miriti" znači sa skalom, ka služi za ocjenu, odrediti širinu, višinu ili dužinu. "Miriti" je nesvršeni oblik glagola. Ki miri dužinu lapta, on je upravo pri mirenju. Čim je gotov, je pak izmirio lapat. "Izmiriti" je svršeni oblik glagola kotno i "odmiriti". Glagol "izmiriti" kotno "odmiriti" moremo hasnovati i u prenošenom smislu. Kad gdo koga gleda od glave do pete, ga je sigurno odmirio/izmirio, ali mirio ga je sigurno dugo svojim pogledom. Pritom znamo, da ga je kritično gledao.

"Pomiriti" s mirenjem nima posla, nego s mirom. Kad se gdo s kim pomiri, je okončao svadju i uspostavio mir. On je pomirljiv, miroljubiv, kad se je pomirio sa susjedom.

"Namiriti" hasnujemo s povratnom zamjenicom "se". Na priliku: Gladna raca se je namirila na grabežljivu ribu. "Namiriti" u sebi nosi namjeru, nakanu za nešto. "Namiriti se" nima posla niti s mirom, a niti s mirenjem, nego s namjerom. To znači, da prefiks glagolu more dati čisto novo značenje.

primjeri:

Ona je izmirila svoju sobu.
Kad te gdo miri kritičnim pogledom, se ćutiš neugodno.
Po oštroj svadji su se konačno pomirili.
Kradljivac se je namirio na stan, u kom su bili zaprti zli kucki.

 
sadržaj: ZIGH - Agnjica Csenar-Schuster    programiranje i design: Kristijan Karall