aktualizirano: 03.08.2007.

protiv koga/čega, protiv komu/čemu

obrazloženje:

Pri pisanju nam se već puti dogodi da nismo sigurni, ki padež potribuje prepozicija/prijedlog "protiv". Ne znamo, je li ćemo upotribiti s prepozicijom "protiv" genitiv ili dativ. U smislu gramatike je dopušćan i genitiv, i dativ.

U sridnjem Gradišću se daje prednost dativu: Oni su se žilavo borili protiv velikoj sili.
Na jugu i na sjeveru Gradišća bi ista rečenica glasila ovako: Oni su se žilavo borili protiv velike sile. U hrvatskom standardnom jeziku odgovora samo genitiv. Gdo se kani približiti hrvatskomu standardu, on ada preferira genetiv s prepozicijom "protiv".

Po vašoj jezičnoj ćuti morete izabrati jednu ili drugu varijantu. Ako se odlučite za konstrukciju s dativom, onda to nije pogriška, nego jedna varijanta rješenja gramatičkoga problema.

gramatika §: 667 a)

primjeri:

To je protiv mojega osvidočenja (genitiv).
Iako je pluo protiv struji (dativ), ipak su ga ljudi cijnili.
On se bori protiv svega novoga (genitiv).
On se bori protiv svemu novomu (dativ).

 
sadržaj: ZIGH - Agnjica Csenar-Schuster    programiranje i design: Kristijan Karall