aktualizirano: 03.08.2007.

početak: početkom, spočetka, na početku

obrazloženje:

"Početkom" znači svaki početak, nanovič, istotako kot i "petkom" znači svaki petak. Ako mislimo sprvine, velimo na početku. Ako pak kanimo reći, da se je nešto dogodilo na početku ili na kraju tajedna, miseca, ljeta itd., mirno moremo reći: početkom tajedna, miseca ljeta, itd. Kad mislimo na "početak" općenito, onda nij moguće upotribiti rič "početkom". Kad je rič "početak" povezana s vrimenskom oznakom, na priliku početkom miseca, ćemo reći "početkom" ili pak analogno "krajem".

primjeri:

Spočetka sam bila nervozna, ali kad sam znala odgovoriti na prvo pitanje, sam se smirila.
Početkom novembra su utemeljili novo društvo.

 
sadržaj: ZIGH - Agnjica Csenar-Schuster    programiranje i design: Kristijan Karall