aktualizirano: 05.03.2009.

ti ča načinja?

obrazloženje:

Germanizme ćemo istribiti, ako si je osvistimo, a pak išemo formulaciju u duhu jezika.

"Ti ča načinja, ako se malo zakasnim?"

"Ti ča načinja" je na gradišćanskohrvatskom jeziku jur postala fraza, ali nažalost je ona teški germanizam. "Te bludi?" – ili – "Te pač?" je verzija, ka je u duhu jezika, i ku bi morali preuzeti u našu jezičnu riznicu.

primjeri:

Vidim, da majka čita. Zato ju pitam, je li ju bludi, ako pustim muziku.
Sestra piše domaću zadaću. Ja bi u istoj sobi rado igrala na klaviru. Moram ju prvo pitati, je li joj to pači! Ako odgovori, je, da ju to ne bludi, morem muzicirati.

 
sadržaj: ZIGH - Agnjica Csenar-Schuster    programiranje i design: Kristijan Karall