aktualizirano: 05.03.2009.

početkom/petkom/krajem

obrazloženje:

Kada se veli "početkom", kada "spočetka" ili "na početku"? Riči su spodobne. U svakoj od njih je "početak", ali hasnovati je moramo svaku u drugom kontekstu.

Čer je Katica povidala o svojem teškom ispitu. Rekla je: Početkom sam bila nervozna, ali kad sam znala odgovoriti na prvo pitanje, sam se smirila.
Pitat ćemo Katicu, je li je na početku svakoga pitanja bila nervozna. Početkom naime znači svaki početak, nanovič, istotako kot i "petkom" znači svaki petak. Katica tribala reći ovako: Spočetka sam bila nervozna, ali kad sam znala odgovoriti na prvo pitanje, sam se smirila. Katica bi rečenicu bila mogla formulirati i ovako: Na početku... ili: Sprvine...

Ako kanimo reći, da se je nešto dogodilo na početku ili na kraju tajedna, miseca, ljeta itd. velimo: početkom ili krajem.

Kad mislimo na početak općenito, nije moguće, upotribiti rič "početkom". Samo kad je rič "početak" povezan s vrimenskom oznakom, na priliku početkom miseca itd., hasnujemo "početkom" ili pak "krajem".

Stilistički je na svaki način bolje, namjesto "svaki petak" reći "petkom", a namjesto "svaku srijedu" srijedom itd.

primjeri:

Četvrtkom otpodne su zatvorene prodavaonice.
Nediljom idem u crikvu.
Novine izlazu krajem tajedna.
Početkom novembra su utemeljili novo društvo.
Na početku rečenice je bila tipkarska pogriška.

 
sadržaj: ZIGH - Agnjica Csenar-Schuster    programiranje i design: Kristijan Karall