aktualizirano: 08.04.2008.

neg(o)/nek

obrazloženje:

"Neg(o)" je suprotni veznik, konjugacija, ka povezuje dvi rečenice. Jedna rečenica se suprotstavlja drugoj: Oni nisu bili prik Vazam u Rimu, nego planiraju na jesen otputovati u Pariz.
"Nek" u smislu "samo" je partikula, ka pojačava onu rič, uza ku stoji: Nek čer sam bila na putu.

gramatika §: 680, 1360, 1361, 681 e)

primjeri:

Kad bi nek došao! (za izricanje želje)
Nisu došli svi, nego samo nekoliko od njih.

 
sadržaj: ZIGH - Agnjica Csenar-Schuster    programiranje i design: Kristijan Karall