aktualizirano: 03.04.2008.

od glagolov oblikovati supstantive (glagolske imenice)

obrazloženje:

Mnoge glagolske imenice su ponekad dokaz, da preveć mislimo po nimšku, kad govorimo hrvatski. Prlje ćemo reći: Čujemo jačenje (glagolska imenica), nego: Čujemo, kako gdo jači. Nominalizacijom ili poimeničenjem preveć apstrahiramo sadržaj.

gramatika §: 1000, 1717, 1718

primjeri:

Počeo je pisanjem./Počeo je pisati. (Kad rečenicu riješimo glagolski, vidimo pisca marljivo trzati svojim perom.)
Majka je dici dopustila pečnju božićnoga peciva. ("Pečnja" je glagolska imenica. ) Ako nam stil toliko znači kot i sama informacija, ćemo u smislu hrvatskoga jezika reći:
Majka je dici dopustila peći božićno pecivo.

 
sadržaj: ZIGH - Agnjica Csenar-Schuster    programiranje i design: Kristijan Karall