aktualizirano: 03.08.2007.

materinski (materinji)

obrazloženje:

Na hrvatskom standardnom jeziku se za "materinski jezik" mnogo puti čuje "materinji jezik". S materinskim jezikom mislimo na jezik, koga nas je naučila naša majka. S "materinjim jezikom" se misli na jezik majke, ča ne mora značiti, da negdo govori jezik, koga mu govori majka. Mnogim Grandišćanskim Hrvatom majke govoru hrvatski, a oni materin jezik već ne znaju.

primjeri:

Materinski jezik mi je hrvatski.
Materinska ljubav je preskrajna.

 
sadržaj: ZIGH - Agnjica Csenar-Schuster    programiranje i design: Kristijan Karall