aktualizirano: 14.08.2009.

glagol žeti (žati)

obrazloženje:

Glagol "žeti" hasnujemo u prvom redu s košnjom žita, ali ga i u prenošenom smislu upotribljavamo. Kako ćemo ga u prezentu pravilno hasnovati, vidit ćemo u sljedeći primjeri. Namjesto infinitiva na -eti, ćemo reći: žanjem, žanješ, žanje, žanjemo, žanjete, žanju. Imperativ je: žanji!
U konkretnom smislu: On kosom žito žanje.
Ne žanji žito kosom!
U prenošenom smislu: Gdo vjetar sije, buru žanje.

gramatika §: 611

primjeri:

Znao si, da žanjem, kade nisam sijao.
Niti siješ, niti žanješ, a ipak živiš!
Poj na lapat i vidit ćeš, kako žanje žito.
Ne žanji, kade nisi sijao!
Sijte u pravičnosti i žanjite u ljubavi, stoji u sv. Pismu.

 
sadržaj: ZIGH - Agnjica Csenar-Schuster    programiranje i design: Kristijan Karall