aktualizirano: 29.01.2009.

dica, gospoda i braća s predikatom

korektno:

Dica su pisala. Braća govoru. Gospoda ćedu se ponašati po gospodsku.

folišno:

Dica su pisali. Braća govori. Gospoda će se ponašati po gospodsku.

ne preporuča se:

hasnovati predikat u jednini

obrazloženje:

Zbirnim imenicam, ke završavaju na -a: braća, dica, gospoda, je predikat u množini: Moja dica skaču u vrtu. Tatina braća pjevaju u zboru. Gospoda stoprv ručuju.
U slučaju da u rečenici hasnujemo pomoćni glagol u kopuli, tim zbirnim imenicam predikat triba biti u jednini ženskoga roda: Dica se nisu rodila s gotovim znanjem i dobrim ponašanjem. "Biti" i "htiti" su pomoćni glagoli. Njeve oblike zovemo "spona" ili "kopula". Kopula povezuje subjekt i predikat. Afirmativni oblik kopule je za zbirne imenice, o ki je govora: su, ćedu, a negativni oblik: nisu, nećedu.

gramatika §: 1159, 1160, 528, 566, 1045, 1046, 1289, 1049

primjeri:

Naša dica rado jidu rizance.
Sva susjedljeva braća živu u Ameriki.
Gospoda imaju drugoga posla!
Dica nisu svenek poslušna.
Moja braća nećedu dojti na svečevanje.
Nebere, gospoda su bila na balu!

 
sadržaj: ZIGH - Agnjica Csenar-Schuster    programiranje i design: Kristijan Karall