aktualizirano: 14.08.2009.

žeti, užeti, sažeti

obrazloženje:

Kad u hrvatskom jeziku glagolu dodamo prefiks, nastane od njega prefigiran glagol, ali on more preminiti i značenje. To je slučaj kod glagolov, ki su nastali od nesvršenoga glagola "žeti", naime užeti pak sažeti. Užeti je perfektivni glagol isto kotno sažeti. Perfektivni glagol od "žeti" je "požeti": Žito je požeto.

Kad užmemo rublje po pranju, je moremo obisiti, da se kompletno osuši.
Kad sažmemo članak, velimo na kratki o čem je govora u njem.
Rublje moremo i sažimati, a članak sažimati.

primjeri:

Poželi su, ča su posijali.
Užmi si pulover, da ne bude iz njega kapala voda!
Stoprv kad sažmem problematiku, ću biti zadovoljna.
Važno je znati sažimati informacije.

 
sadržaj: ZIGH - Agnjica Csenar-Schuster    programiranje i design: Kristijan Karall