aktualizirano: 03.03.2009.

rič: ričju/ričom (sg.) ili riči (pl.) u instrumentalu

korektno:

S njegovomi riči nas je potukao.

folišno:

S njegovomi ričami nas je potukao

obrazloženje:

"Rič" je imenica, ka u nominativu jednine završava na konsonant. Nju dekliniramo po i-deklinaciji. To znači, da su nastavki u jednini u genitivu, dativu i lokativu -i. Instrumental za rič glasi RIČJU (ili ričom). Prednost ćemo dati nastavku -ju: Niti s jednomjedinom ričju (ričom) se nije opravdala.
I u množini "rič" ima nastavke -i, zvana u dativu: ričam.
Ne vjerujem tvojim ričam. S njegovimi oštrimi riči nas je potukao. "Ričami" je oblik, ki u gramatičkom pogledu ne postoji.

gramatika §: 355, 356, 359

primjeri:

Za njegovimi riči se krije nezadovoljstvo.
S kom ričju bi opisala tvoje trenutno stanje?
Ne pripiši preveliko značenje nje ričam.
Samo s lipimi riči ga moreš preminiti.

 
sadržaj: ZIGH - Agnjica Csenar-Schuster    programiranje i design: Kristijan Karall